Rådgiver prosjektstyring – Trondheim eiendom, Trondheim kommune

 • by

Ved Trondheim eiendom er det ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver prosjektstyring med hovedfokus på kostnadsstyring og estimering. 

Trondheim eiendom har ansvaret for bygging, forvaltning, drift, renhold og vedlikehold av kommunens bygninger. Trondheim kommune eier 1.300.000 m² som består av skoler, barnehager, helsehus, kultur- og idrettsbygg, administrasjonsbygg og boliger. Trondheim eiendom har et brutto driftsbudsjett ca 1 milliard kroner, og vi bygger for ca 1 milliard kroner. Til sammen er vi over 630 ansatte.

Som rådgiver prosjektstyring ved Trondheim eiendom vil du få en spennende rolle i et kompetanseteam som ønsker å være et foregangsmiljø innen planlegging og gjennomføring av nybygg og rehabiliteringer. Vi har sterkt fokus på en fremtidsrettet byutvikling gjennom gode innovative løsninger og gode funksjons- og arealeffektive bygg. Vi skal også ivareta kravene om god arkitektur og skape en by med godt klima og miljø, derfor er bl.a. bærekraft og gjenbruk noen av satsningsområdene våre.

Du vil ha ansvar for å etablere kostnadsestimater i tidlige faser av prosjektene som skal inngå i kommunens Handlings og økonomiplan, og gi støtte til prosjektlederne med kostnadsstyring og estimering i de ulike fasene i prosjektgjennomføringen samt å videreutvikle enhetens kompetanse innenfor dette fagfeltet. Trondheim kommune bruker ISY prosjektøkonomi for kostnadsstyring og egne nøkkeltall og ulike databaser for kostnadsestimering.

Stillingen er organisatorisk lagt til avdeling utbygging i Trondheim eiendom.

Arbeidsoppgaver
 • Etablere kostnadskalkyler for investeringsprosjektene
 • Videreutvikle rutiner for estimering og styring av kostnadsutvikling i prosjekt
 • Etablere PNS egnet for kostnadskontroll og erfaringsgrunnlag / benchmarking
 • Delta i gjennomføring av økonomiske usikkerhetsanalyser
 • Støtte til prosjektledere på kostnadsstyring og estimering i prosjektene
 • Delta i ulike interne utviklingsoppgaver i enheten
Kvalifikasjoner
 • Krav til relevant høyere utdanning som ingeniør, sivilingeniør, siviløkonom eller tilsvarende. Kandidater med relevant erfaring og dokumenterte resultater vil også bli vurdert
 • Erfaring fra prosjektstyring er et krav
 • Du må ha kompetanse på relevant verktøy og standarder
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er et krav
 • Erfaring/kompetanse på gjennomføring av usikkerhetsanalyser er en fordel
 • Erfaring fra bruk av elektroniske kalkulasjonsverktøy er en fordel
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er selvgående, gjennomføringsdyktig og har god forretningsforståelse. Du må kunne arbeide strukturert og med mange saker samtidig. Du trives med å skape løsninger i fellesskap med et uformelt og kompetent team, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig utvikling internt og gjennom eksterne samarbeidspartnere
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gunstig fleksitidsordning
 • Trondheim kommunes pensjons- og forsikringsordninger
Kontaktinformasjon

Tore Myrvold, Utbyggingssjef, 92611858

Søknadsfrist: 30.05.2022

Søk stillingen her!