Sykepleiere til Gratangsheimen sykehjem

  • by
Kort om stillingene

Gratangsheimen sykehjem ligger idyllisk til på Årstein i Gratangen kommune.

Viktige satsningsområder for oss er personsentrert pleie og omsorg. god lindrende behandling og pleie. Pasientmedvirkning, habilitering og rehabilitering.

Vi ønsker medarbeider som kan være med på å videreutvikle Gratangsheimen til en institusjon med høy fagling kompetanse og pasientsentrert omsorg.

Vi søker etter faste ansatte i følgende sykepleierstillinger:
2x 100% pr.nå dag/aften,
1x 56% pr.nå dag/aften,
1x 64% pr.nå natt.

Stillingen innebærer turnusarbeid med for tiden arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer sykepleiefaglige oppgaver, herunder:
– Helsefremming og forebygging.
– Lindrende behandling.
– Habilitering og rehabilitering.
– Undervisning og veiledning av kolleger og studenter.
– Kvalitetsutvikling og fagutvikling.
– Sykepleiefaglig ledelse og organisering.

Beherske data/IKT kunnskaper.

Kvalifikasjonskrav

– Bestått bachelor i sykepleie med autorisasjon.
– God norskkunnskap, både skriftlig og muntlig. Bergenstesten.
– God samarbeidsevne.
– Kommunikasjons- og relasjonskompetanse.
– God yrkesetikk.

Ønskelige kvalifikasjoner:
– Relevant videreutdanning ift. målgruppe og arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på søkers personlige egenskaper som skikkethet, egnethet, engasjement, selvstendighet og evne til fleksibilitet. Vi søker etter stabile, beslutningsdyktige medarbeidere som er lojale og ansvarlige. Intervju tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

Gratangen kommune har gode lønns – og pensjonsordninger (KLP).
Tilsetting etter gjeldende lover og avtaleverk, Gratangen kommune tilbyr sykepleier et årlig rekrutteringstilskudd på kr. 50.000,-, et årlig institusjonstillegg på 20.000,- og en ekstra ferieuke.

Nærmere opplysning

Det er krav om mestring i bruk av elektroniske system. Opplæring vil bli gitt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser. Søkere som blir innstilt må levere tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må medbringes ved eventuelt intervju.

Prøvetid på 6 måneder.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontakte.

Kontakt:
Anne Pedersen – Avdelingsleder
E-post: anne.helene.pedersen@gratangen.kommune.no
Arbeid: 90561919

Linda Marit Løvdal – Sektorleder
E-postlinda.lovdal@gratangen.kommune.no
Mobil: 94483555

Søknad sendes

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no.

Søknadsfrist: 06.06.2022

Gratangen kommune