Vernepleier/ miljøterapeut – Gratangen kommune

  • by
Kort om stillingen

Vi har ledig 100% fast stilling som vernepleier.

Turnusstilling som innebær helgearbeid, for tiden hver fjerde helg.

Stillingen er i miljøtjenesten og er tilknyttet omsorg for mennesker med utviklingshemming og/eller psyikiske lidelser.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer miljøfaglige oppgaver, herunder:
– Indeviduelt målrettet miljøarbeid i livsløpsperspektiv.
– Habilitering og rehabilitering.
– Helsefremmede og forebyggende oppgaver.
– Miljøarbeid, pleie og faglig god omsorg.
– Miljøfaglig ledelse.
– Undervisning og veiledning av kolleger og studenter.
– Saksbehandling.

Beherske data/IKT kunnskaper.

Kvalifikasjonskrav

– Bestått utdanning på bachelornivå innen vernepleie og ha autorisasjon. Annen relevant utdanning på bachleor nivå kan vurderes.
– Krav om kontinuerlig faglig oppdataring.
– Bidra med fagutvikling og kvalitetssikring.
– God yrkesetikk.
– God norskkunnskap både skriftlig og muntlig, Bergenstesten.
– Førerekort klasse B.

Ønskelige kvalifikasjoner:
– Relevant videreutdanning ift. målgruppe og arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på søkers personlige egenskaper som skikkethet, egnethet, engasjement, selvstendighet og evne til fleksibilitet. Vi søker etter stabile, beslutningsdyktige medarbeidere som er lojale og ansvarlige. Intervju tillegges stor vekt.

Nærmere opplysning

Det er krav til at den som tilsatt benytter alle elektroniske system vi har. Opplæring vil bli gitt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser. Søkere som blir innstilt må levere tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må medbringes ved eventuelt intervju.

Prøvetid på 6 måneder.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss.

Vi tilbyr

Gratangen kommune har gode lønns – og pensjonsordninger (KLP).

Tilsetting etter gjeldende lover og avtaleverk. Gratangen kommune tilbyr vernepleiere et årlig rekrutteringstillegg på kr. 50.000,- pluss en ekstra ferie uke.

Kontakt:
Heidi Olsen – Avdelingsleder hjemmetjeneste
E-post: heidi.olsen@gratangen.kommune.no
Mobil: 48296610

Linda Marit Løvdal – Fung.sek.leder
E-post: linda.lovdal@gratangen.kommune.no
Mobil: 94483555

Søknad sendes

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no.

Søknadsfrist: 06.06.2022

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I