Rektor til Hokksund ungdomsskole

 • by

Hokksund ungdomsskole skole trenger ny rektor. Er du en leder som setter elevens læring i sentrum og har evne og vilje til å videreutvikle en fremtidsrettet og nyskapende ungdomsskole?

Skolen ligger sentralt i Hokksund sentrum i et moderne bygg fra 2012. Skolen har i dag 380 elever og har  40 ansatte. Skolen er en av åtte grunnskoler i Øvre Eiker kommune. Skolene i Øvre Eiker samarbeider med 7 andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er en systematisk utvikling av inkluderende læringsmiljøer hvor alle elever opplever trivsel og mestring. Arbeidet med fagfornyelsen er også sentralt i dette utviklingsarbeidet. 

Arbeidsoppgaver
 • Videreutvikle et trygt, varmt og inkluderende skole- og læringsmiljø
 • Lede og videreutvikle det profesjonelle læringsfelleskapet
 • Ha fokus på elevenes læring, både sosialt og faglig
 • Forvalte skolens ressurser på en strategisk måte
 • Være en aktiv pådriver for samspill med elever, foreldre, nærmiljø og være en aktiv bidragsyter i skolelederfellesskapet
Kvalifikasjoner
 • Relevant pedagogisk utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Ønskelig med lederutdanning og ledererfaring fra oppvekstsektoren
 • Erfaring, kompetanse og resultater innenfor pedagogisk utviklingsarbeid
 • Relevant digital kompetanse
 • Godkjent politiattest
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper: samlende, lyttende, relasjonelle ferdigheter, mestringsorientert ledelsesstil
 • Evne til å gå fra plan til handling, løsningsorientert og proaktiv
 • Evne til analytisk og strategisk tenkning
 • Ambisiøs og engasjert på elevens og skolens vegne
 • Vilje og evne til fornyelse og endring 
 • Personlig egnethet  vektlegges.
Vi tilbyr
 • En engasjert personalgruppe med høy faglighet som sammen med deg vil utvikle skolen til elevens beste
 • Faglig påfyll og lederutvikling, veiledning av nye rektorer
 • Et støttende rektorkollegium og en utviklingsorientert oppvekstsektor
 • Lønn etter avtale
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår

Kontakt:
Line Heegaard Olsen- Virksomhetsleder
Tlf./mobil: 99 63 55 15

Søknadsfrist: 22.05.2022

Søk stillingen her!