Faglærer elektrofag – Meldal videregående skole

  • by

Meldal videregående skole søker etter faglærer innen elektrofag i inntil 50% stilling fra 10. august 2022.

Skolen ligger i Orkland kommune og har ca 240 elever fordelt på 5 programområder; bygg – og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, helse – og oppvekstfag, restaurant – og matfag, teknologi -og industrifag. Skolen har påbyggskurs til generell studiekompetanse. 

Skolen er samlokalisert med THYF, Chr Thams fagskole.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagleder for elektrofag Audun Bjørnås på telefon 97799712 eller epost audbjor@trondelagfylke.no

Arbeidsoppgaver

– Stillingen er en undervisningsstilling i inntil 50%. Det innebærer undervisning, veiledning, og oppfølging av elever på skolen og i praksis ute i bedrift. 

Kvalifikasjoner

– Vi søker etter en person med fagbrev og teknisk fagskole innen elektrofag.  Det er et krav om godkjent pedagogisk utdanning for fast stilling som lærer i videregående skole. 

– For kandidater uten godkjent pedagogisk utdanning er det mulig med ansettelse på vilkår – det vil si at pedagogisk utdanning er påbegynt innen 2 år etter ansettelse.

– Det er en fordel med god kjennskap til industriautomasjon, robotteknologi, PLS og instrumentering. 

– Vi følger elevene inn mot en læreplass, så godt kjennskap til lokalt næringsliv og bedrifter blir verdsatt.

Personlige egenskaper

– Du har gode kommunikasjonsferdigheter med mennesker i alle aldre. 
– Du har gode samarbeidsevner, og du evner å motivere og inspirere både elever og kolleger.

Vi tilbyr

– Meldal videregående skole har lange tradisjoner innen elektrofagene. Det psykososiale miljøet er godt med mange gode kolleger.

– Vi utdanner morgendagens fagarbeidere og tar elevenes programfagvalg på alvor. 

Kontaktinformasjon

Anne Lise Kirkholt

Referansenr.:4520700594
Stillingsprosent: 50%
Fast
Søknadsfrist: 31.05.2022

Søk stillingen her!

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.