Helsefagarbeidere innen helse og omsorg – Rennebu kommune

 • by
Faste stillinger
 • 80% helsefagarbeider natt på sykehjem med hver 3. helg fom 24.08.22
 • 50% helsefagarbeider natt på sykehjem med hver 3. helg fom 01.09.22
 • 100% helsefagarbeider dag/kveld HDO med hver 3. helg fom 01.06.22
 • 75% helsefagarbeider dag/kveld vikarpool med hver 3. helg
 • 57,61% helsefagarbeider kombinert hjemmehjelp + hver 3. helg HDO
Faste stillinger, kun helg
 • 17,61% stilling helsefagarbeider HDO – hver 3. helg
 • 17,61% stilling helsefagarbeider sykehjem – hver 3. helg
 • 17% stilling helsefagarbeider sykehjem – hver 3. helg
 • 2 x 19,72% stilling helsefagarbeidersykehjem – hver 3. helg
Beskrivelse av arbeidssted

Rennebu kommune har nylig tatt i bruk et nytt og moderne sykehjem med 16 plasser. Vi har fra samme tidspunkt omorganisert pleie- og omsorgstjenesten med en tydelig satsning på hjemmebasert omsorg. Hjemmetjenesten i Rennebu består nå i tillegg til utetjenester av 19 boliger med heldøgns omsorg, 6 plasser for korttids-/rehabiliterings- og avlastningsopphold. Vår overordnede målsetting er at vi skal få mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Helsefremming, forebygging, mestring, rehabilitering og velferdsteknologi er sentrale satsinger i tjenestetilbudet til våre innbyggere.

Vi søker etter flere på laget som skal bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester i Rennebu. Vi har behov for både sykepleiere og helsefagarbeidere

Hovedarbeidsområder

Oppgaver innen pleie og omsorg på sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Stillingene innebærer arbeid i turnus.

Ønskede kvalifikasjoner
 • ” Norsk autorisasjon som sykepleier eller helsefagarbeider
 • Beherske norsk og inneha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Setter pris på å jobbe i en hektisk hverdag
 • Fleksibel, endringsvillig og endringsdyktig
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

Personlig egnethet og evne til samhandlingskompetanse vektlegges. Det er fordel med kjennskap til fagprogrammet Gerica.

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/

Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for kompetanseheving
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på e-post. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 947 86 930.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste

Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.

Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Kontaktperson:
Dordi Sandhaugen Stillingstittel: Avdelingsleder hjemmetjenesten
Telefon: 90872449
E-post: dordi.sandhaugen@rennebu.kommune.no

Søknadsfrist: 22.05.2022

Søk stillingene her!

Rennebu kommune