Leder Rennebu Arbeidssenter – Rennebu kommune

 • by
Bo og mestring er en egen avdeling innen Helse og omsorg. Tjenesten inneholder tre boliger, arbeidssenter og vedsentral med hver sine ledere som i tillegg jobber i turnus. Stillingen er inndelt i 1/3 leder og 2/3 i direkte arbeid med brukerne. Innholdet i stillingen kan endres som følge av utvikling av organiseringen i tjenesten.
Leder for dagens arbeidssenter har pr. i dag avsatt 1/3 av tiden til ledelse og 2/3 i direkte arbeid med brukerne. Innholdet i stillingen kan endres som følge av utvikling av organiseringen i tjenesten
Vi søker etter en leder med ledererfaring fra lignende arbeid som ønsker å være med å bidra til å utvikle tilbudet til brukere av miljøterapeutiske tjenester. Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder for tjenesten og vil inngå i avdelingens lederteam.
Bo og mestring i Rennebu er inne i en prosess med organisasjonsutvikling. Rennebu Arbeidssenter har tilrettelagt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne inne på huset, ute til bedrifter, på vedsentralen og bruktbutikken vår. I tillegg er det planlagt at framtidig organisering av oppfølging av hjemmeboende, samhandling med andre avdelinger og tverrfaglig vurdering og oppfølging skal organiseres fra Rennebu arbeidssenter.
Vi søker

Deg som har 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning med ledererfaring fra lignende arbeidssted og som ønsker å bidra til å utvikle fremtidens arbeidssenter i Rennebu.

Beskrivelse av arbeidssted

Arbeidssted p.t Rennebu arbeidssenter

Hovedarbeidsområder
 • Fag-, personal- og økonomisk ansvar.
 • Ansvarlig for daglig drift av Rennebu arbeidssenter.
 • Opplæring og veiledning av kollegaer.
 • Tilrettelegge for å gi gode tjenester i henhold til vedtak.
 • Målrettet miljøarbeid ut fra den enkelte tjenestemottakers behov.
 • Individuell tilrettelegging av arbeid og aktivitet til brukerne.
 • Drifte ansvarsgrupper, skrive og følge opp planer.
 • Tverrfaglig samarbeid med aktuelle instanser.
 • Sikre riktig og nødvendig dokumentasjon.
 • Godt kjennskap til gjeldende lovverk.
 • Utføre og utvikle arbeidet på Rennebu arbeidssenter etter lover, forskrifter, instrukser, målsettinger og etiske og faglige prinsipper.
 • Legemiddelhåndtering.
Ønskede kvalifikasjoner
 • 3-årig helsefaglig høyskolebakgrunn
 • Relevant lederutdanning
 • Relevant ledererfaring på dagtilbud
 • Saksbehandlerkompetanse og kjennskap til lovverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevante datakunnskaper
 • Evnen til å skape gode relasjoner til medarbeidere, brukere, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert
 • Er fleksibel og setter pris på å jobbe i en hektisk hverdag
 • Er løsnings- og utviklingsorientert og har god samhandlingskompetanse
Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/

Politiattest

Det kreves politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Vi tilbyr
 • En spennende lederstilling med fokus på utvikling av kommunens tilbud til brukere med behov for miljøterapeutiske tjenester
 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på e-post. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 947 86 930.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste

Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.

Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Kontaktperson:
Hanne Kristin Rise Stillingstittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede
Telefon: 481 61 561
E- post: hanne.rise@rennebu.kommune.no

Søknadsfrist: 29.05.2022

Søk stillingen her!

Rennebu kommune