Flyktningkoordinator/ miljøterapeut til Gratangen kommune

  • by
Kort om stillingen

Vi har ledeig 100% fast stilling som flyktningkoordinator/miljøterapeut.

Stillingen er i bosettingstjenesten/flykningtjenesten.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer miljøfaglige oppgaver, herunder:
– Miljøfaglig ledelse.
– Helsefremmede og forebyggende oppgaver.
– Undervisning og veiledning av kolleger og studenter.
– Bidra med fagutvikling og kvalitetssikring.
– God yrkesetikk.

Beherske data/IKT kunnskaper.

Kvalifikasjonskrav

– Relevant utdanning på bachleor nivå, vernepleie, sosionom, ergoterapeut etc, andre høyskoleutdanninger kan bli vurdert dersom lengre erfaring innen fagfeltet.
– Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
– Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
– Interesse for å bidra med å videreutvikle ett godt faglig tilbud.

Ønskelige kvalifikasjoner:
– Relevant videreutdanning ift. målgruppe og arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på søkers personlige egenskaper som skikkethet, egnethet, engasjement, selvstendighet og evne til fleksibilitet. Vi søker etter stabile, beslutningsdyktige medarbeidere som er lojale og ansvarlige. Intervju tillegges stor vekt.

Nærmere opplysning

Det er krav at den tilsatt benytter alle elektroniske system vi har. Opplæring vil bli gitt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser. Søkere som blir innstilt må levere tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må medbringes ved eventuelt intervju.

Prøvetid på 6 måneder.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss.

Vi tilbyr

Gratangen kommune har gode lønns – og pensjonsordninger (KLP).

Tilsetting etter gjeldende lover og avtaleverk.

Kontakter:
Gro Saltvik-Øvergård – Sektorleder oppvekst og kultur
E-post: gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no
Mobil 94809025 Arbeid 77021800

Søknadsfrist: 06.06.2022

Søknad sendes

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no

Søkere som oppfyller de formelle kravene til stillingen vil bli innkalt itl intervju.
Intervjuet vil tillegges stor vekt.
Det vil bli innhentete referanser på søker.

Før eventuelle tiltredelse må politiattest i hht. krav måtte fremlegges.

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I