Konsulent kultur og næring – vikariat – Gratangen kommune

  • by
Kort om stillingen

Vi har ledig et vikaritat på 80% ut april 2023. Dagarbeid.

Stillingen er delt mellom kultur- og næringsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

– Ivaretakelse av kultur og næringsrelatert aktivitet i kommunen.
– Saksbehandler i vedtakssaker tilknyttet disse fagfelt.
– Kontaktperson mellom kommunen og det lokale næringsliv.
– Kulturell oppfølgning.
– Ansvar for næringsfond saker.

Kvalifikasjonskrav

Saksbehandler på bachloer nivå innenfor relevante fag for stillingens fagområde.

Relevant erfaring av lengre varighet kan kompensere for utdanningskravet om det ikke er kvalifiserte søkere.

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på søkers personlige egenskaper som egnethet, skikkethet, engasjement, selvstendighet og evne til fleksibilitet.
Intervju tillegges stor vekt.
Referanser vil bli innhentet.
Prøvetid på 6 måneder.

Vi tilbyr

Gratangen kommune har gode lønns – og pensjonsordninger (KLP).
Tilsetting etter gjeldende lover og avtaleverk.

Kontakter:
Gro Saltvik-Øvergård – Sektorleder oppvekst og kultur
E-post: gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no
Mobil 94809025 Arbeid 77021800

Ragnfrid Masterbakk – Personalleder
E-post: ragnsen@gratangen.kommune.no
Mobil: 94870490 Arbeid: 77021800

Søknadsfrist: 06.06.2022

Søknad sendes

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no

Søkere som oppfyller de formelle kravene til stillingen vil bli innkalt itl intervju.
Intervjuet vil tillegges stor vekt.
Det vil bli innhentete referanser på søker.

Før eventuelle tiltredelse må politiattest i hht. krav måtte fremlegges.

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I