Lærling i Gratangen kommune

  • by
Kort om stillingene

Gratangen kommune ønsker å tilby lærlingestilling til to lærlinger. Pr. i dag er begge stillingene ledig.
– en stilling første års-lærling
– en stilling andre års-lærling

Nærmere opplysning

Den som tilbys stillingen må oppfylle følgende krav:

– Målrettet jobbing med læringsmål knyttet til læreplan for aktuell årsenhet.
– Ta ansvar for egen læring.
– Oppsøke læresituasjoner.
– Sette seg inn i arbeidslivets krav og plikter.

Krav om politiattest.
Referanser vil bli innhentet.

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på søkers personlige egenskaper som egnethet, skikkethet, engasjement, fleksibilitet, samarbeidsevne og selvstendighet.

Kontakter:
Gro Saltvik-Øvergård – Sektorleder oppvekst og kultur
E-post: gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no
Mobil 94809025 Arbeid 77021800

Linda Marit Løvdal – Fung.sek.leder
E-post: linda.lovdal@gratangen.kommune.no
Mobil 94483555

Søknadsfrist: 06.06.2022

Søknad sendes

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no

Søkere som oppfyller de formelle kravene til stillingen vil bli innkalt itl intervju.
Intervjuet vil tillegges stor vekt.
Det vil bli innhentete referanser på søker.

Før eventuelle tiltredelse må politiattest i hht. krav måtte fremlegges.

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I