Skip to content

Fullstack-utvikler innen fagområde geomatikk – Trondheim kommune

 • by

Ved Enhet for kart og arkitektur er det fra 1. september 2022 ledig en fast 100 prosent stilling som fullstack-utvikler.

Vil du være med på å forme fremtidens kommune? Vi har behov for en allsidig fullstack-utvikler til vårt geodatamiljø, som vil være med på å utvikle nye tjenester for kommunens 210.000 innbyggere og 15.000 ansatte. Enheten forvalter kart- og eiendomsdata og jobber for at stedfestet informasjon blir brukt innovativt og effektivt i tjenesteleveransene for byutviklingsområdet og for resten av kommunen. Vi jobber for å få en best mulig integrering mot forskjellige web- og klientbaserte løsninger som når både publikum og interne brukere. Mange av våre oppgaver skjer derfor i tett samarbeid med de andre fagmiljøene i kommunen.

Tverrfaglig innovasjon gir stor variasjon i arbeidshverdagen. Vår innovative arbeidsplass gir rom for personlig utvikling. Tett dialog med sluttbrukere og leverandører gir stor innflytelse i å styre utviklingsmiljøet, løsningsdesign og infrastruktur. Vår stack består i hovedsak av åpen kildekode. Enheten legger til rette for å være faglig ledende innenfor geomatikk og jobber målrettet i et åpent fellesskap for å bruke moderne teknologi til å løse dagens og morgendagens problemstillinger innenfor tjenesteområdet byutvikling. 

Har du lyst til å bidra, kan vi love deg varierte arbeidsoppgaver på tvers av teknologier. Du vil sammen med teamet få stor grad av frihet til å løse oppgavene på best mulig måte. Vi har troen på at det man ikke kan fra dag én, kan læres, og det gjør vi sammen.

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle frontend-løsninger med Vue og andre moderne JS-rammeverk
 • Utvikle backend-løsninger og APIer primært med Python
 • Bidra til å løfte vår plattform over til skyen og andre DevOps-oppgaver
 • Utvikling mot databaser/cacher som eksempelvis MSSQL, PostgreSQL / PostGIS
 • Utvikle nye og videreutvikle eksisterende løsninger
 • Delta i alle ledd i prosessen fra idé til ferdig programvare
 • Jobbe i team med andre utviklere og geomatikere
 • Bidra aktivt i avdelingens kompetanseutvikling
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole
 • Kjennskap til mikrotjenester og container-teknologi
 • Erfaring med å utvikle i Python.
 • Kjennskap til SQL
 • Kjennskap til Javascript og moderne JS-rammeverk.
 • Kjennskap til Linux
Personlige egenskaper
 • Du ser muligheter, ikke problemer
 • Du har evnen til å mestre ny teknologi relativt fort
 • Du er nysgjerrig på å prøve ut nye teknologier som vil effektivisere, gjøre oss mer smidig og forenkle våre prosesser
 • Du er utholdende i enhver oppgave som du får
 • Du er opptatt av å lykkes sammen med teamet
 • Du er ikke redd for å stille spørsmål
Vi tilbyr
 • Muligheten til å løse varierte og interessante oppgaver i et tverrfaglig GIS-/IT-miljø
 • Kompetansebygging gjennom kurs, sertifiseringer og faglige samlinger
 • Et godt arbeidsmiljø med sosiale og engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid og rom til å påvirke egen hverdag
 • Arbeidssted i fine lokaler i Midtbyen
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Kontaktinformasjon

Gudmund Melland, Avdelingsleder, 95766128
Mona Høiås Sæther, Enhetsleder, 91672466

Arbeidssted

Erling Skakkes gate 14
7013 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:4515743967
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.06.2022

Søk stillingen her!

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.