Skip to content

Fagarbeider/assistent ved Rødøy skole/SFO

 • by

FAGARBEIDER/ASSISTENT VED RØDØY SKOLE/ SFO (skolefritidsordning) Mulighet for utvidelse av stilling

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelsen. Kommunen dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under Svartisen. Bosetningen fordeler seg på de største øyene og på fastlandet. Kommunen knyttes sammen av ferge- og hurtigbåtsamband. Vi har daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen. I Rødøy kommune er det rikelig med hav og fjell. Mulighetene for å dyrke et aktivt friluftsliv er nærmest ubegrenset. Kommunen har et desentralisert tjenestetilbud med helsetjenester, skoler og barnehager, og ulik næringsvirksomhet. Administrasjonsstedet i kommunen er Vågaholmen.

FAGARBEIDER/ASSISTENT VED RØDØY SKOLE/ SFO (skolefritidsordning) Mulighet for utvidelse av stilling

Fra skoleåret 2022-2023 blir det Skolefritidsordning (SFO) ved Rødøy skole. Tiltredelse vil være ca. 18.8.22.

Følgende stilling er ledig:

 • 36 % av hel stilling. Arbeidstid er 14-16 mandag til og med torsdager, 800-1600 på fredager.
 • Arbeidstiden komprimeres, med fri i skolen ferier og fridager.
 • Stillingen kan bli utvidet til noen timer i skoletiden.

Arbeidsoppgaver:

 • SFO etter skoletid, med ansvar for et aktivitetstilbud til barn som er søkt inn på SFO.

Fredagene er det SFO hele dagen, og denne dagen legges det opp til noe turdag og noe aktiviteter inne og ute ved skole. Den som tilsettes må lage planer for et meningsfylt tilbud med bakgrunn i rammeplan for SFO.

 • Stillingen kan bli utvidet til noen timer assistent i skoletiden.

Kvalifikasjoner:

 • Barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning/ arbeidserfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Ønsker søkere med erfaring fra arbeid med barn og unge i skole/SFO/barnehage
 • Ved annet morsmål enn norsk/skandinavisk, må det dokumenteres språknivå tilsvarende b2

Vi ønsker søkere som:

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter
 • Punktlig, strukturert og systematisk
 • Er fleksibel og kan arbeide i team
 • Har evne til å jobbe selvstendig

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges før ansettelse.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale. Pensjonsordning i KLP. Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.


For mer informasjon, kontakt rektor Rødøy skole 75098070

Søknad med CV sendes Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen, eller til postmottak@rodoy.kommune.noOriginale eller bekreftet kopi av vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.


Søknadsfrist: 10.6.22

Vi gjør oppmerksom på at Rødøy kommune har offentlige søkerlister, jf. Offentlighetsloven § 25. Eventuelt ønske om unntak fra oppføring, må begrunnes i søknaden.

– Kystfolket under polarsirkelen –

Rødøy kommune:

This image has an empty alt attribute; its file name is Rodoy-123-1024x683.png