Skip to content

Pedagogisk leder – Nesøy barnehage, Rødøy kommune

  • by

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen, med ca. 1 250 innbyggere. Kommunen dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under Svartisen. Bosetningen fordeler seg på de største øyene og på fastlandet. Kommunen knyttes sammen av ferge- og hurtigbåtsamband. Vi har daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen. I Rødøy kommune er det rikelig med hav og fjell. Mulighetene for å dyrke et aktivt friluftsliv er nærmest ubegrenset. Kommunen har et desentralisert tjenestetilbud med helsetjenester, skoler og barnehager, og ulik næringsvirksomhet. Administrasjonsstedet i kommunen er Vågaholmen.

PEDAGOGISK LEDER NESØY BARNEHAGE – fast stilling. Ledig fra 15.08.22

Om barnehagen:

  • Nesøy barnehage er en 1 avdelings barnehage, med inntil 12 plasser. Rektor ved Nesøy skole er leder for Nesøy skole og barnehage. Ped.leder har ansvar for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Arbeidsoppgaver:

Pedagogisk leder har det pedagogiske ansvaret på avdelingen. Skal følge opp enkelt barn, og ha kontaktlæreransvar for barna i barnegruppen. Ellers følge arbeidsplan utarbeidet av styrer ved barnehagen.

Kvalifikasjoner:

Det kreves utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende utdanning for å få stillingen fast.
Andre med relevant erfaring innenfor barnehage/sfo/skole kan også søke, og vil bli vurdert hvis ingen med barnelærerkompetanse søker. Disse vil da bli tilsatt for barnehageåret 2022-2023.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ved annet morsmål enn norsk/skandinavisk, må alle som søker jobb i barnehagen må ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon..

Politiattest vil på avkrevd ved tilsetting.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For mer informasjon, kontakt Rektor Nesøy skole og barnehage tlf.75098080 eller konsulent Oppvekst og kulturetaten tlf. 75098025

Søknad med CV sendes Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen, eller til postmottak@rodoy.kommune.no
Originale eller bekreftet kopi av vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.


Søknadsfrist: 10.06.22

Vi gjør oppmerksom på at Rødøy kommune har offentlige søkerlister, jf. Offentlighetsloven § 25. Eventuelt ønske om unntak fra oppføring, må begrunnes i søknaden.

– Kystfolket under polarsirkelen –

This image has an empty alt attribute; its file name is Rodoy-123-1024x683.png