Skip to content

Sykepleier 100% fast ved Hjemmetjenesten sone Lensvik

 • by

Orkland oppstod som en fugl føniks 1. januar 2020 etter sammenslåingen av Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Vakkert svøpt sørvest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, er vi den femte største kommunen i fylket. Vi har vakker kyst, flotte fjell og en unik historie og kultur tuftet på vikingtida, industrieventyr og en særegen evne til omstilling og innovasjon.   

Hjemmetjenesten i Orkland har ledig stilling ved sone Lensvik. Dette innebærer arbeid både ved Hamnahaugen helse- og omsorgssenter og tjenester til hjemmeboende. Vi skal tilsette dedikert medarbeider med framoverlent holdning og arbeidslyst. Hjemmetjenesten i Orkland er kjent for et godt arbeidsmiljø og ansatte som står på i jobben.

Hjemmetjenesten består av om lag 300 ansatte, med tjenester fra livets start til livets slutt.

Du er velkommen til å ta kontakt med våre ledere eller våre ansatte for å få mer kjennskap til stillingen og andre ting du måtte lure på.   

Hvem er du?  

 • Du har utdannelse som sykepleier. Eventuelt utdannelse som vernepleier med direkte relevant arbeidserfaring tilsvarende sykepleier.
 • Du har god kunnskap om dokumentasjon, relevant lovverk og bruk av IKT- verktøy  
 • Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig og evner å være fleksibel og løsningsorientert 
 • Du er engasjert og evner å både jobbe selvstendig og i team, samt kan bidra til å utvikle og forbedre tjenesten  
 • Du kan identifisere deg med og lar deg inspirere av kommunens verdigrunnlag: Modig, Klok og Nær  
 • Du har førerkort klasse B 

 
Hva kan vi tilby?  

 • Spennende stilling i en enhet med sterkt fokus på utvikling og gode møter mellom mennesker 
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø  
 • Fagutvikling og kompetanseheving i henhold til pasientsikkerhetsprogrammets program for tidlig oppdagelse av forverret tilstand og en tilpasset versjon av NEWS  
 • Forbedringsarbeid knyttet opp mot forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helsetjenesten  
 • Positivt og godt etablert arbeidsmiljø  

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. 

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk. 

Kontaktperson:
Anne Marit Tangvik mob: +47 48225115

Søknadsfrist: 08.06.2022

Søk stillingen her!

Om hjemmetjenester

Hjemmetjenester er en fellesbetgnelse på ulike tiltak som kan iverksettes for at personer med ulike hjelpebehov kan bo hjemme så lenge som mulig. I Orkland kommune tilbys hjemmehjelp, hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistent.

Når du får innvilget en av våre tjenester, vil ditt hjem være din hjelpers arbeidsplass. Dette innebærer at du/dere må legge til rette for:
•Utelys
•Strøing og snøbrøyting
•Lufting av bolig der det røykes inne
•Husdyr holdes adskilt på eget rom