Skip to content

Planlegger, Kommunalteknikk – Trondheim kommune

 • by

Ved Kommunalteknikk er det ledig fast 100 prosent stilling som planlegger innenfor vann, avløp og renovasjon. Avdelingen har behov for å styrke kompetansen innenfor planområdet. Vil DU være med på å planlegge for morgendagens Trondheim?

Trondheim har over 200 000 innbyggere og vokser med rundt 3000 årlig. Mange aktører, både offentlige og private, har store planer for byens fysiske utvikling. Det er derfor behov for god og helhetlig planlegging av offentlig infrastruktur i utviklingsområdene. Tilpasning til et klima i endring er en del av dette.

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, grønnstruktur, renovasjonsanlegg, veger, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk. Enheten har ca. 90 ansatte.

Avdeling VAR utvikling og forvaltning er en avdeling med 18 medarbeidere med stor samlet fagkompetanse. Vi bygger ut kommunal infrastruktur for 500 millioner kroner i året. Vi har overordnet ansvar for planlegging av vannforsynings-, avløps- og renovasjonsløsninger i Trondheim. Dette innebærer utvikling av langsiktige planer, samt bestilling av utbygging og vedlikehold av kommunal infrastruktur. Vi legger også premissene for utbygging av VAR-løsninger som utføres av private i nye utbyggingsområder. Kommunens vannverk leverer også vann til nabokommunene Melhus og Malvik. Avdeling VA prosjektgjennomføring er ansvarlig for gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter på VA-området.

Arbeidsoppgaver

Trondheim er en kommune i sterk vekst og det utarbeides planer for utvikling av nye bo- og næringsområder, samt fortetting i bebygde områder. Arbeidsoppgavene vil omfatte:

 • Gi innspill til innsendte reguleringsplaner, vurdere planfaglige problemstillinger knyttet  til vann, avløp og renovasjon, overvann og flom.
 • Bidra til at gode løsninger bringes tidlig inn i utbyggingsplaner. 
 • Kommunisere med interne og eksterne aktører.
 • Bidra til gode faglige prosesser, diskusjoner og konklusjoner.
 • Samordne planer med andre kommunale enheter, offentlige og private virksomheter.
 • Deltagelse i internt samråd.
 • Andre relevante oppgaver i avdelingen knyttet til forvaltning og utvikling. 
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på masternivå, som fysisk planlegging, samfunnsgeografi eller tilsvarende.
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven, offentlig forvaltning og planprosesser, saksbehandlingsrutiner, medvirkningsprosesser og beslutningshierarki.
 • Relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhet er ønskelig. Erfaring med plansaksbehandling eller byutviklingsprosjekter vektlegges. 
 • Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å takle en til tider hektisk arbeidshverdag.
 • Ryddig og tydelig.
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn. 
 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig miljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
 • Gode velferdsordninger og en aktiv velferdsgruppe.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Kontaktinformasjon

Håkon Pedersen, Avdelingsleder, 92837834

Søknadsfrist: 12.06.2022

Søk stillingen her!

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.