Skip to content

Rektor til Lovund skole – Lurøy kommune

 • by

Mellomstor skole med 80 elever i helt unikt øysamfunn søker ny leder. Her får du muligheter og rom til å utvikle både elever, kolleger, pedagogikken og deg selv!

Ønsker du å være med på å lede Lovund skole videre gjennom samarbeidslæring som pedagogisk grunnsyn og medvirke til å skape «god ballast!» for alle elever?

Ser du muligheter og liker å samarbeide tverrfaglig?

Liker du å sette deg inn i nye oppgaver og bidra til utvikling av gode team?

Passer disse beskrivelsene til deg – da kan du være lederen vi ser etter, og vi vil gjerne ha deg med på laget!

Lovund skole søker etter deg som er engasjert, tydelig og utviklingsorientert, samtidig som du er strukturert og har vilje til å skape gode relasjoner til elever, ansatte og foreldre.

Lurøy kommune utvikler tjenesteområdene for framtiden. I oppvekst innebærer det å legge om strukturen i oppvekstsektoren og tenke helhetlige tjenester i alle ledd fra barnehage til skole. 
Etaten samarbeider tverrfaglig med kommunens andre tjenesteområder som helsesøster, barnevern og psykisk helsearbeid der målet er forebygging og tidlig innsats.
Lurøy kommune samarbeider også med kommunene i regionen i et forsknings- og utviklingsprosjekt med målsetting om at alle barn og elever blir likeverdige og inkluderte deltakere i læringsfellesskapet både faglig og sosialt.
Høsten 2021 fortsetter arbeidet med «relasjonsbasert klasseledelse» og med å implementere samarbeidslæring som metodikk.

Som rektor i Lurøy kommune er du enhetsleder med fag-, personal-, økonomi- og budsjettansvar og rapporterer til oppvekstsjefen. 
Lederteamet på skolen er i utvikling, og har tre teamledere. Stillingen tillegges ansvar og frihet til å utvikle tjenesten i tråd med de omstillingsprosesser som Lurøy kommune står overfor og innenfor rammer som settes i egne lederavtaler.

Lurøy kommune og næringslivet på Lovund kan også ha andre behov for kompetanse og arbeidskraft. Dersom din eventuelle partner er ute etter ny jobb, vil kommunen kunne være behjelpelig med å knytte kontakt.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og videreutvikle Lovund skole i samsvar med langsiktige mål og strategier for kommunen
 • Sørge for effektiv og forsvarlig drift innenfor gjeldende rammer og lovverk
 • Opptre profesjonelt overfor kommunens innbyggere, fagmiljø og andre offentlige og private aktører
 • Overordnet ansvar for HMS-arbeidet i enheten
 • Samarbeide tverrfaglig innenfor folkehelse, økonomi, barnevern og psykisk helsearbeid
 • Bidra aktivt i oppvekstetatens lederteam
Kvalifikasjoner
 • Minimum fireårig høyere pedagogisk utdanning
 • Rektorutdanning eller annen lederutdanning er ønskelig, men ikke et krav
 • Relevante IKT-kunnskaper og vedtakskompetanse.
 • Du bør ha erfaring, kompetanse eller interesse for personal, ledelse, økonomi og saksbehandling
 • Politiattest må fremskaffes ved tilsetting. 
Personlige egenskaper
 • Evne til å lede en organisasjon i endring – motivere, inspirere og sette seg inn i nye oppgaver og fagfelt
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Løsnings– og resultatorientert, med evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
Vi tilbyr
 • En spennende lederstilling med stor frihet og fokus på utvikling
 • Muligheter for etter- og videreutdanning
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tett lederteam med et sterkt fagmiljø
 • Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk
 • Lønn etter avtale
 • Flyttegodtgjørelse
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
Kontaktinformasjon

Janne Sommerseth, Oppvekstsjef, 47666566, janne.sommerseth@luroy.kommune.no

Søknadsfrist: 31.05.2022

Søk stillingen her!

Foto: Chris Martinussen
Foto: Chris Martinussen