Skip to content

Tjenesteleder bolig og eiendom – Øyer kommune

 • by

Tjenesteleder bolig og eiendom – 2.gangs utlysning

Øyer kommune søker etter en faglig dyktig leder til en ledig fast 100 % stilling som Tjenesteleder for tjenesteenhet Bolig og eiendom fra 1.8.2022 eller etter avtale.

Tjenesteenheten er tillagt ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kom-munens formålsbygg, boliger, eiendommer og grøntområder. Kommunen har ca 35.000 m2 bygningsmasse for formålsbygg, ca. 100 boliger/leiligheter og flere grøntområder.

Bolig og eiendom består av avdeling for vaktmestertjenesten med 8 vaktmestre/byggdriftere og avdeling for renholdstjenesten med 18 renholdere, begge avdelingene har egne avdelingsledere. Til tjenesteenheten ligger også kommunens boligkontor med en boligkonsulent og en prosjektleder/byggeleder som følger opp investeringsprosjekter.

Ansvarsområder

 • Helhetlig styring og ledelse av tjenesteenhet Bolig og eiendom
 • Overordnet ansvar for alt personell i enheten, men er nærmeste leder for avdelingslederne, boligkonsulent og prosjektleder.
 • Ansvar for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, boliger og eiendommer
 • Ansvar for prosedyrer og forsvarlighet innen lov og regelverk
 • Ansvar for enhetens budsjett, regnskap, rapportering om økonomi og statistikk
 • Faglig ansvar, bl.a. tverrfaglig samarbeid og opplæring

Stillingen inngår i kommunedirektørens lederteam og tjenesteleder rapporterer til kommunedirektøren.

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3-årig ingeniørutdanning innenfor relevant fagfelt, gjerne bygg og/eller eiendom. Relevant erfaring med tilsvarende utdanning kan erstatte dette kravet.
 • Det er ønskelig med økonomi- og lederutdanning.
 • Ledererfaring, minimum 2 år
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team
 • Gode digitale ferdigheter
 • Førerkort Kl B

Ønsker:

 • Erfaring fra offentlig virksomhet, gjerne med økonomi- og ledererfaring
 • Saksbehandlingskompetanse
 • God økonomiforståelse og interesse for økonomi
 • Endringsvilje og kunne stå i en hektisk hverdag
 • Reflektert, lyttende, tydelig, beslutningsdyktig, rettferdig og handlingsorientert
 • Erfaring med fagsystemer, f.eks. ESA, LAFT (IK-bygg), TQM og Agresso.
 • Vi ønsker oss ledere som er som engasjerte, profesjonelle, løsningsorienterte, rause og offensive, som viser respekt, og som setter kommunens innbyggere i fokus

Vi tilbyr:

 • Spennende og krevende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktige lønnsvilkår med avlønning etter avtale iht. utdanning og
  erfaring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Tjenesteenheten har kontorplass i rådhuset på Tingberg i Øyer

Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.

Søker må stille egen bil til tjenestekjøring.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Mer informasjon om stillingen kan innhentes ved å kontakte kommunedirektør Åsmund Sandvik på tlf. 477 19 712 eller epost: asmund.sandvik@oyer.kommune.no

Søknadsfrist: 10.06.2022

Søk stillingen her!

Øyer kommune har ca. 5 100 innbyggere, og ligger helt sør i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i kommunen er stabil. Øyer var tradisjonelt en primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. Reiselivsnæringen har hatt en rivende utvikling, og kommunen er i dag en kjent reiselivsdestinasjon. Øyer har flott natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a. i Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I kommunen er det rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har felles arbeidsmarked med nabokommunene, spesielt Lillehammer. Barnehage¬dekningen i kommunen er god. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø.