Skip to content

Helgestillinger i Hro, student- og fagarbeiderstillinger – Folldal kommune

  • by

Enheten helse, rehabilitering og omsorg i Folldal kommune trenger tydelige, modige og stolte medarbeidere. Enheten er i stadig utvikling og jobber aktivt med å dreie tjenestene mer over på hverdagsrehabilitering.

Vi søker
Vi søker fleksible medarbeidere.  Vi har ledige stillinger på Mot, i hjemmebaserte tjenester, og på institusjon. Endringsvilje, kreativitet og nysgjerrighet på nye løsninger er egenskaper vi ønsker å tilføre vår organisasjon. De som ansettes må beherske norsk skriftlig og muntlig. Det kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd.

Stillingsstørrelse mellom ca 10-20%

Stillingene innebærer primært helse og omsorgsoppgaver
-Pleie og omsorgsoppgaver
-Dokumentasjon
-Tverrfaglig samarbeid
-Tredelt turnus med for tiden arbeid 4. hver helg (langvakter på helg), eller 5 av 12 helger.

Krav til kompetanse
Fagarbeider eller studenter innen helse-og sosialfaglig utdanning, assistenter kan også vurderes.
IKT-kunnskaper
Relevant erfaring er ønskelig

Personlige egenskaper
-Tjenesten vektlegger god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer
-Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver
-Like å arbeide i team, men allikevel har evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger
-Har motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester

Krav til språkkunnskaper
Det stilles krav om minimum norskprøve 2 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr
-Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer
-En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
-Lønn etter avtale
-Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler.

I henhold til Offentleglova § 25, annet ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Kontaktperson:
Else Laila Tuveng, enhetsleder helse, rehabilitering og omsorg
Telefon:+47 474 84 393 E-post: else.laila.tuveng@folldal.kommune.no

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknadsfrist: 15.06.2022

Folldal kommune

Nasjonalparkkommunen Folldal ligger nord i Østerdalen og grenser mot Gudbrandsdalen og Trøndelag. Kommunen har om lag 1550 innbyggere.
Vi har landets høyestliggende kommunesenter 713 moh., her finnes butikker, næringsliv og turisme. For øvrig går Nasjonal Turistveg Rondane gjennom bygda. Mulighetene for friluftsliv er tilnærmet ubegrenset. Her varierer det fra snilt hverdagsterreng nær sentrum til topper på over 2000 meter. Vi har et godt tilrettelagt sti- og løypetilbud sommer som vinter. Folldal kommune har et trygt og godt oppvekstmiljø, med full barnehagedekning, en nyere skole/flerbrukshus og mange aktiviteter både innen idrett, kultur og musikk.