Skip to content

Helsefagarbeider – 100% fast stilling – Folldal kommune

  • by

Folldal kommune har ledig 100%, fast stilling som helsefagarbeider.

Vi jobber aktivt med å dreie tjenestene mer over på hverdagsrehabilitering. Vi går inn i en spennende tid med planlagt bygging av flere omsorgsboliger, ombygging og nybygging for sykehjem.

Vi søker
Fleksibel medarbeider i 100% stilling for fast ansettelse fra 15.08.22. Stillingen er for tiden plassert ved hjemmebaserte tjenester. 

Stillingen innebærer
– Pleie- og omsorgsoppgaver
– Dokumentasjon
– Veiledning

Stillingen har tredelt turnus med arbeid på natt hver 4. helg. 

Krav til kompetanse
Autorisert helsefagarbeider. Du må ha førerkort kl B. 

Krav til språkkunnskaper
Det stilles krav om minimum norskprøve 2 for minioritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Særskilte krav til stillingen
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper
– Faglig dyktighet
– Fleksibilitet
– Like å arbeide i team, men allikevel ha evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger
– Ha motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester
– Dele kompetanse med kollegaer
– Tjenesten vektlegger god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer

Vi tilbyr
– En arbeidsgiver som vil strekke seg langt for å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere
– Store muligheter for faglig og personlig utvikling
– Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer
– En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
– Lønn etter avtale
– Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

Søknad sendes

Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. Til stillingen ligger det 6 måneder prøvetid. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig, og barnehageplass.

I henhold til offentleglova § 25, annet ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.

Kontaktperson:
Else Laila Tuveng, enhetsleder helse, rehabilitering og omsorg
Telefon:+47 474 84 393 E-post: else.laila.tuveng@folldal.kommune.no

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknadsfrist: 15.06.2022

Folldal kommune

Nasjonalparkkommunen Folldal ligger nord i Østerdalen og grenser mot Gudbrandsdalen og Trøndelag. Kommunen har om lag 1550 innbyggere.
Vi har landets høyestliggende kommunesenter 713 moh., her finnes butikker, næringsliv og turisme. For øvrig går Nasjonal Turistveg Rondane gjennom bygda. Mulighetene for friluftsliv er tilnærmet ubegrenset. Her varierer det fra snilt hverdagsterreng nær sentrum til topper på over 2000 meter. Vi har et godt tilrettelagt sti- og løypetilbud sommer som vinter. Folldal kommune har et trygt og godt oppvekstmiljø, med full barnehagedekning, en nyere skole/flerbrukshus og mange aktiviteter både innen idrett, kultur og musikk.