Skip to content

Enhetsleder Sand skole – Balsfjord kommune

 • by


2.gangs utlysning – enhetsleder Sand skole

Som enhetsleder for Sand skole vil du inngå i kommunens skolenettverk sammen med skoleeier og de andre rektorene i Balsfjordskolen. Nettverket har et nært og godt samarbeid. 

Det pågår for tiden prosjektering av ny 1-10-skole i Mestervik, og som enhetsleder vil du medvirke i forprosjektet.

Vi søker etter en engasjert enhetsleder som skal lede og videreutvikle en framtidig skole i Malangen. Som enhetsleder skal du ivareta rektorrollen, og ha ansvaret for den faglige og administrative driften av enheten. Dette innebærer pedagogisk, personal- og administrativ ledelse. Balsfjord kommunes planverk og politiske føringer vil også være retningsgivende for dette arbeidet.

Kvalifikasjoner
 • Pedagogisk kompetanse på høgskole-/universitetsnivå
 • Ledererfaring fra pedagogisk virksomhet er ønskelig
 • Rektor- eller annen lederutdanning er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • God forståelse av lov- og avtaleverk
 • God forståelse av økonomisk styring
Personlige egenskaper
 • Evne til å motivere og lede andre
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God arbeidskapasitet og stabilitet
 • Pådriver for pedagogisk utvikling og læringsprosesser
 • Rolleforståelse og trygg i lederrollen
 • Fleksibel
 • Engasjert i å skape et trygt og godt skolemiljø

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i kommunal landspensjonskasse (KLP)
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og lederavtale
Generell informasjon

Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.

Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.

Legg ved CV og minst 2 referanser.

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Benedicte Helen Lilleng, 918 19 073 / Benedicte.Helen.Lilleng@balsfjord.kommune.no.

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, “Søk stillingen”. Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.

Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

Søknadsfrist: 19.06.2022

Balsfjord kommune