Skip to content

Kommuneoverlege til Grane kommune

 • by

Arbeidsoppgaver:

 • Som kommuneoverlege er du kommunens øverste medisinsk faglige rådgiver for kommunens ledelse og alle kommunens virksomheter. Du vil bistå med samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, psykisk helse, fastlegeordningen, ivareta brukermedvirkning, planarbeid og andre oppgaver delegert fra kommunestyret. Du vil også få mulighet for utforming og videreutvikling av helse- og velferdstjenestene i kommunen.
 • Som kommuneoverlege deltar du i kommunens kriseledelse i saker som gjelder folkehelse, og du har hastekompetanse på kommunens vegne i saker tilknyttet folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevern.
 • Kommuneoverlegen er deltakende i kommunens planarbeid.


Kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen, godkjent lege med gjennomført og godkjent LIS1.
 • Allmennmedisinerfaring som kommuneoverlege eller lege i kommunehelsetjenesten.
 • Ønskelig med spesialistutdanning i allmennmedisin.
 • Evne til å utøve faglig ledelse og være samlende for kommuneleger.
 • Evne til å ta helsefaglige beslutninger også i krevende situasjoner, og tåler å stå i dette.
 • Evne til å initiere, lede og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser innenfor eget ansvarsområde.
 • Evne til å sikre kunnskapsbasert og forsvarlig saksbehandling.


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Engasjement og evne til å jobbe selvstendig.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
 • Evne til å skape gode relasjoner til kommunens medarbeidere, innbyggere, samarbeidspartnere og bidra til brukermedvirkning.
 • God rolleforståelse, er tydelig og har evne til å skape tillit.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Grane kommune tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter.
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø.
 • Barnehageplass ved behov.
 • Mulighet for Nordsjøturnus.


Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement
 • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Minimum 2 referanser bes oppgitt.

Ved ønske om mer informasjon om stillingen; kontakt Enhetsleder Helse, Veronica Hauvik, tlf. 90934739

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stilling i Grane kommune

Søknadsfrist: 26.06.2022

Grane kommune

Grane kommune er en innlandskommune med storslagen natur helt sør i Nordland fylke. Naturkvalitetene er overdådige og gir imuligheter for ypperste livs- og opplevelseskvaliteter. Friluftsliv, jakt og fiske har de aller beste betingelser i kommunen. Næringslivet er variert og stabilt innenfor jordbruk, skogbruk, reindrift, turisme, småindustri og handel. Kommunen har solide tradisjoner innenfor trebearbeidende virksomhet, hvor Norgesvinduet Svenningdal AS har vært og er hjørnesteinsbedriften. I tillegg til lokal sysselsetting er det arbeidspendling særlig rettet mot nabokommunen Vefsn. Offentlig tjenesteyting er godt utbygd og bidrar i tillegg til verdifull sysselsetting. Grane kommune er et kommunikasjonsmessig knutepunkt. E6 og Nordlandsbanen går tvers igjennom kommunen. Det er riksveiforbindelse både til Sverige og via Tosenveien til kysten. En tur etter Villmarksveien, på strekningen Majavatn via Hattfjelldal til Korgen i Hemnes kommune, kan være en flott opplevelse for de som ønsker å nyte naturen. Nærmeste kortbaneflyplass ligger i nabokommunen Vefsn. Det bor om lag 1500 innbyggere i kommunen. Hovedtyngden av innbyggerne bor i kommunesentret Trofors. Øvrig befolkning bor i og omkring de mindre bygdesentrene Grane, Svenningdal, Fiplingdal og Majavatn.