Skip to content

Økonomisjef til Grane kommune

 • by

Økonomisjefen skal være en god støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat og en aktiv pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen.

Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling, og har stort fokus på fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid. Oppgavene må til enhver tid kunne justeres i forhold til kommunens behov.

Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig og i team.

Den vi søker må kunne kommunisere godt med ulike typer mennesker og medvirke til samhandling på tvers i organisasjonen. Personlig egnethet vil ha avgjørende betydning.


Arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvar for kommunens overordnede økonomistyring og finansforvaltning
 • Ansvarlig for økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, årsmelding og økonomirapportering
 • Bistå kommunedirektøren og de tjenesteytende enhetene innen økonomiområdet
 • Systemansvarlig for kommunens økonomisystem
 • Lede og utvikle de funksjonene som ligger til stillingens ansvarsområde
 • Endringer i arbeids- og ansvarsoppgaver justeres etter kommunens behov


Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring med økonomistyring og budsjettarbeid, fortrinnsvis fra kommunal virksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-kunnskaper, deriblant økonomi- og lønnssystem som benyttes i offentlig sektor


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og tverrfaglig
 • Strukturert og nøyaktig
   

Grane kommune tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Utfordrende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter.
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Barnehageplass ved behov.


Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement, herunder medlemskap i kommunal pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk.
 • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Kommunedirektør Anne-Kristin Solheim, 91570203 eller personalsjef Anita N. Mellingen, 90095073.
Vi imøteser henvendelser som kan danne grunnlag for en uforpliktende samtale om stillingen.
 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stilling i Grane kommune

Søknadsfrist: 24.06.2022

Grane kommune

Grane kommune er en innlandskommune med storslagen natur helt sør i Nordland fylke. Naturkvalitetene er overdådige og gir imuligheter for ypperste livs- og opplevelseskvaliteter. Friluftsliv, jakt og fiske har de aller beste betingelser i kommunen. Næringslivet er variert og stabilt innenfor jordbruk, skogbruk, reindrift, turisme, småindustri og handel. Kommunen har solide tradisjoner innenfor trebearbeidende virksomhet, hvor Norgesvinduet Svenningdal AS har vært og er hjørnesteinsbedriften. I tillegg til lokal sysselsetting er det arbeidspendling særlig rettet mot nabokommunen Vefsn. Offentlig tjenesteyting er godt utbygd og bidrar i tillegg til verdifull sysselsetting. Grane kommune er et kommunikasjonsmessig knutepunkt. E6 og Nordlandsbanen går tvers igjennom kommunen. Det er riksveiforbindelse både til Sverige og via Tosenveien til kysten. En tur etter Villmarksveien, på strekningen Majavatn via Hattfjelldal til Korgen i Hemnes kommune, kan være en flott opplevelse for de som ønsker å nyte naturen. Nærmeste kortbaneflyplass ligger i nabokommunen Vefsn. Det bor om lag 1500 innbyggere i kommunen. Hovedtyngden av innbyggerne bor i kommunesentret Trofors. Øvrig befolkning bor i og omkring de mindre bygdesentrene Grane, Svenningdal, Fiplingdal og Majavatn.