Skip to content

Byggesaksbehandler til Vestre Toten kommune

 • by
Byggesaksbehandler 100% stilling

Da en av våre 3 ansatte innenfor fagområde byggesak går av med pensjon, søker vi en ny medarbeider innenfor dette området.

Stillingen ligger organisasjonsmessig i Planavdelingen som i dag teller 15 ansatte innenfor fagområdene byggesak, arealplanlegging, oppmåling, geodata- og adresseforvaltning, miljø, landbruk og skogbruk. 

Planavdelingen har “flat struktur”, med stor tillit og mye ansvar delegert til den enkelte saksbehandler. Du vil samarbeide tverrfaglig med godt kvalifiserte medarbeidere på egen avdeling og på tvers av avdelinger. Du blir en del av et miljø som er løsningsorientert og humørfylt.

Våre byggesaksbehandlere har ansvar for en allsidig portefølje av byggesaker. Kommunen har vekst i folketall og det er stor aktivitet og utvikling innenfor byggenæringen, både innenfor boligmarkedet og næringsvirksomhet. Vestre Toten ble nylig kåret til Norges beste boligtilrettelegger kommune.

Stillingen vil ha saksbehandling av byggesaker som primæroppgave.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av byggesaker
 • Kontakt med utbyggere, grunneiere mv. og andre fagmiljøer i og utenfor kommunen
 • Tilsyn
 • Oppfølging av ulovligheter
 • Veiledning og informasjon til publikum
 • Deltakelse i nettverksarbeid

Tiltredelse

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 17.10.2022.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse (min bachelorgrad), ingeniør/jurist eller tilsvarende.
 • Annen realkompetanse i kombinasjon med relevant praksis kan erstatte formell kompetanse
 • Det er ønskelig med god kunnskap om plan- og bygningslov
 • Det er ønskelig med kjennskap til/erfaring fra offentlig forvaltning
 • Kunnskap om og erfaring med digitale verktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er selvstendig, har gode samarbeidsevner og arbeider strukturert. Forbedring, endringsvilje og kultur for kunnskapsdeling står sentralt. Du må ha interesse for samfunnsutvikling og være forberedt på å produsere innenfor gitte saksbehandlingsfrister. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn etter avtale
 • Gode muligheter for videreutdanning gjennom kurs, konferanser og intern opplæring
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stor tillit og utstrakt grad av selvstendig ansvar

Vi benytter elektronisk søknadsbehandling.

Vi ber deg logge deg inn på ledig stilling og registrerer din CV m.m. Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til Offentl1x100eglova §25. Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerlister. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist: 20.06.2022

Søk stillingen her!

Vestre Toten kommune har ca 13560 innbyggere og ligger sentralt til på Østlandet, 1 mil sør for Gjøvik og 11 mil nord for Oslo. Rv. 4 og Gjøvikbanen går igjennom kommunen. Administrasjonsstedet er Raufoss hvor også en av Norges største industriparker ligger med i overkant av 3000 ansatte. Flere uavhengige undersøkelser og evalueringsrapporter viser at Vestre Toten er en kommune med særlig godt arbeidsmiljø. Vestre Toten kommune er en innovativ kommune. Vi arbeider aktivt, systematisk og helhetlig med utvikling og forbedring blant annet gjennom bruk av Lean kontinuerlig forbedring. Les mer om oss på: www.vestre-toten.kommune.no for nærmere informasjon om kommunen og www.gjovikregionen.no for informasjon om regionen.

Trygghet, trivsel og utvikling er vårt slagord

Jørn Melnes / Vestre Toten kommune
Petter Furuseth / Vestre Toten kommune
Petter Furuseth / Vestre Toten kommune