Skip to content

2. gangs utlysning – Lærer ved Veggli skole – Rollag kommune

 • by

Veggli skole har ledig en 100 % fast lærerstilling fra skoleåret 2022/2023. Utlysningen omfatter også andre lærerstillinger som måtte bli ledig innen 01.08.22.

Arbeidsoppgaver: 
 • Kontaktlæreransvar
 • Arbeide systematisk med tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter 
 • Skape et trygt, varmt, raust og inkluderende fellesskap blant elevene 
 • Legge til rette for utvikling av nysgjerrighet, skaperglede og samarbeidende elever som bygger kompetanse for fremtiden
 • Kartlegge og følge opp elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Bruke vurdering aktivt som redskap for utvikling og læring
 • Legge til rette for et tett og godt samarbeid med foresatte 
 • Delta aktivt til å videreutvikle skolens profesjonelle læringsfellesskap og utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner:
 • Søker fortrinnsvis undervisningskompetanse innenfor engelsk og andre fag på ungdomstrinnet. Undervisningskompetanse på barnetrinnet kan også være aktuelt.
 • Sterk klasseleder og relasjonsbygger
 • God digital kompetanse 
Personlige egenskaper: 
 • Du har et positivt elevsyn, et blikk for elevenes styrker og har ambisjoner på elevenes vegne
 • Du motiveres av å utgjøre en forskjell for elever som strever faglig eller sosialt
 • Du er en trygg og omsorgsfull lærer med godt humør
 • Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med elever, foresatte, kolleger, ledelse og andre
 • Du har evne og vilje til å reflektere over egen praksis og er utviklingsorientert
 • Du er strukturert, fleksibel og løsningsorientert 
 • Du har høy arbeidskapasitet og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr: 
 • En spennende og utfordrende jobb i en skole som er i endring og utvikling 
 • Mulighet til å påvirke utvikling av skolens pedagogiske arbeid 
 • En skole som vektlegger det profesjonsfaglige fellesskapet
 • En jobb som gir mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom
 • Tett samarbeid med skolens ledelse
 • Veiledning til nyutdannede


Det stilles krav om politiattest ved tilsetting. Det er 6 måneders prøvetid med 14 dagers
Gjensidig oppsigelsesfrist.

For stillingen gjelder lønn etter avtale.

Kopi av attester og vitnemål legges fram ved intervju. En ber om at søkerne oppgir minst to referansepersoner. Søknadspapirer blir ikke returnert.

Informasjon om stillingen:
Fungerende enhetsleder/rektor
Ann Kathrin Bjørnsrud Aasen
tlf: 470 79 141
e-post: ann.kathrin.bjornsrud.aasen@rollag.kommune.no


Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema 

Søknadsfrist 19.06.2022

Rollag kommune