Skip to content

Fagleder / helsesykepleier – Selbu Helsestasjon

 • by

Ledige stillinger ved Selbu helsestasjon:

FAGLEDER / HELSESYKEPLEIER 100% FAST STILLING, ledig fra 01.08.22.

Fagleder har medansvar for driften av helsestasjonen, for faglig utvikling og opplæring, samt forsvarlig ressursforvaltning.

HELSESYKEPLEIER 80% ST. VIKARIAT I PROSJEKT “Forsterket helsestasjon” 01.08.22-31.01.23 med mulighet for forlengelse. 

Prosjektet er et samarbeid med Tydal helsestasjon, og har fokus på foreldreveiledning og et forsterket tilbud til barn, unge og deres foresatte.

Selbu Helsestasjon har 3 x100% helsesykepleiere, jordmor i 40%, samt helsestasjonslege og fysioterapeut.  Helsestasjon for ungdom drives i samarbeid med Tydal helsestasjon. Vi har et godt etablert fagsamarbeid med helsestasjonene i Værnesregionen. 

Kommunen har 2 barneskoler, 1 ungdomsskole og videregående skole. Selbu har ca. 35-40 fødsler pr. år.Helsestasjonen har tett tverrfaglig  samarbeid med oppvekst – og helsesektoren for å utvikle tjenestetilbudet til barn og unge. 

Gyldig politiattest kreves fremlagt før tiltredelse. Krav om førerkort.

Arbeidsoppgaver:

Fagleder 

 • ansvar for daglig drift og fagansvaret ved helsestasjonen
 • medansvar for å sikre faglig forsvarlig tjenesteyting og god kvalitet på tjenestene.
 • fokus på faglig utvikling og opplæring, holdningsskapende arbeid, administrasjon, koordinering og samordning
 • ansvar for å bidra til konstruktivt tverrfaglig samarbeid med interne og ekstern aktører
 • koordinering av flyktningehelsetjenesten
 • bidra til å styrke ledelsesfunksjonen i samarbeid med tjenesteleder

Fagleder har også ordinære helsestasjonsoppgaver som helsestasjon 0-5 år og skolehelsetjeneste.

Prosjektansvarlig helsesykepleier

 • ansvar for prosjektet “Forsterket helsestasjon”, etter oppsatt prosjektplan
 • drive utviklingsarbeid for tidlig intervensjon
 • bidra til tverrfaglig samarbeid rundt barn, unge og foresatte

Det vil være arbeid både ved Selbu helsestasjon og  Tydal helsestasjon. Transport mellom Selbu og Tydal inngår i arbeidstiden.

Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon
 • Relevant erfaring er en fordel, men ikke et krav
 • Faglig engasjement og profesjonell yrkesutøvelse
 • Du er positiv til nye utfordringer og oppgaver
 • Du er løsningsorientert, fleksibel, målrettet og strukturert
 • Du har evne til å jobbe tverrfaglig, har gode samarbeidsevner, samtidig som du kan jobbe selvstendig
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og skaper gode relasjoner
Personlige egenskaper:

Motivasjon, relevant erfaring og personlig egnethet for den enkelte stilling vektlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr:
 • Ansettelse og lønn etter gjeldende avtaleverk og Hovedtariffavtale
 • Nødvendig opplæring 
 • Positivt og trivelig arbeidsmiljø 
 • Fokus på fagutvikling og et godt fagmiljø med kollegaveiledning
 • Faglig oppdatering i form av kurs,  undervisning og fagdager

Kontakt:
Torill Slind Kjøsnes – Tjenesteleder Helse Aktivitet og Service
Mobil: 41320841
E-post: torill.kjosnes@selbu.kommune.no

Søknadsfrist: 22.06.2022

Søk her!

Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger; – offentlig tjenestepensjon.
Der de fleste tjenestepensjoner kan utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje.

Bilder fra Selbu kommune:

Selbu kommune
Selbu kommune
Selbu kommune

Selbu kommune ligger midt i Trøndelag, kun en halvtimes kjøring fra Trondheim lufthavn Værnes. Kommunen har i overkant av 4000 innbyggere. Selbu er kjent som Selbuvottens hjemland, men har mer å tilby enn håndverk, tradisjon og kulturhistorie. Selbu er et ettertraktet turistmål med hyppige kulturarrangement, har en av Trøndelags mest innbydende sandstrender, rike ørretelver, storslått turterreng og løyper for sykkel og ski. Selbu har entusiastiske foreninger og lag, aktive frivillige og et godt tilrettelagt idretts- og kulturliv. I Selbu er det smart å bo og godt å leve.

Selbu er en del av Værnesregionen. Værnesregionen er et godt etablert tjeneste- og fagsamarbeid mellom kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og Stjørdal. Tjenestetilbudet i kommunene er godt, og avstanden mellom det urbane og det landlige er relativt kort innenfor regionen.