Skip to content

Kommunepsykolog – Hábmera suohkan-Hamarøy kommune

 • by

Kommunepsykolog vil inngå i tverrfaglig helsetilbud med arbeidsoppgaver til ulike aldersgrupper, deriblant barn og ungdom.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig arbeid i samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester i kommunen
 • Delta i tverrfaglige team, veiledning og tiltak i samarbeid med helsestasjon og skolehelsetjenesten, psykisk helse- rus tjenesten, legetjenesten, barnevern, psykososial krisearbeid, samarbeid med øvrige omsorgstjenester i enkeltsaker 
 • Individuelle konsultasjoner og oppfølging
 • Delta med fagutvikling, videreutvikling av lavterskel og gruppetilbud i kommunen, samt bidra i relevant systemisk utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Profesjonsutdannelse i psykologi/ autorisasjon som psykolog
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gjerne erfaring fra kommunehelse/omsorgstjenester, klinisk arbeid
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl.B
Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Være ansvarsbevisst, like utviklingsarbeid
 • Være god på samarbeid og teamarbeid, være fleksibel, utadvendt, og løsningsorientert
 • God evne til koordineringsarbeid, kunne arbeide både selvstendig og i grupper
 • Engasjementet for forebyggende arbeid og tidlig innsats
 • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse
Vi tilbyr
 • En spennende og utviklende jobb i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting og lønn i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler

  Aktuelle kandidater vil bli innkalt på intervju.
  Vi gjør oppmerksom på at Hábmera suohkan – Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden. 
Kontaktinformasjon

Astrid Aasebøstøl, Fagleder, 90214788, 
E-post: astrid.aasebøstøl@hamaroy.kommune.no

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Hamarøy kommune

Referansenr.:4526611767
Stillingsprosent: 50%
Fast
Søknadsfrist: 03.07.2022

Søk stillingen her!

Hamarøy kommune

Hábmera suohkan – Mij lip dáppe

Nuorttan Nordlánda fylkan la Hábmera suohkan viek tjáppa luondojn ja edna vejulasjvuodaj luondov niektit jagev birra.

Hábmer ednagit vuorot álmmukvarresvuodabargov ja åvdedip mánájgárdijt ja skåvlåjt ma varresvuodav låpptiji. Mihá lip gå miján la sierralágásj nasjonála ålggoiellemlinnja Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Vissjalis siebre li viehkken gå suohkanav miehtáj li edna dåjma ma mijá bájkálasj vidnudagájs doarjoduvvi.

Iellem la ienep gå barggo ja Hábmerin oattjo ienep. Ienep ájgev, ienep sajev ja ienep juohkka diŋgas.

Na soajttá mánnodihpen mannat tjuojggamin Ulbasjvágeskárden? Káffa Sult kafedjan dåbdos Hamsunguovdátjin? Miellagiddis dájdda bávtijn dájddagilen Trádnán? Gibttsemtuvrra hávsskes rádnaj Hamarøyskaftet váren? Oahppat mijá valjes sáme kulturhiståvrå birra julevsáme guovdátjin Árranin? Jali dåssju niektit stoarmov ja sjávodisvuodav aktu allasis nágin vielggis merragátten Vestasjjiekken?

Hábmera suohkan- Hamarøy kommune – Mij Lip Dáppe- Vi e´her!

Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune – med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt. 

Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.

Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille – helt alene – på ei kvit strand mot Vestfjorden?