Skip to content

Spesialpedagog for barn i barnehagealder – 100% fast stilling – Kviteseid kommune

 • by

Ved Kviteseid barnehage er fylgjande stilling ledig:

Spesialpedagog for barn i barnehagealder 100 % fast stilling, tilsetjing frå 15.08.2022

Vi har ledig stilling som spesialpedagog knytt til barn med særskilte behov. Arbeidsstad vil vera Kviteseid barnehage og spesialavdelinga på Kviteseid skule. Du vil arbeide i eit tverrfagleg team med tilsette frå eining for funksjonshemma og Kviteseid skule. 37,5 t/v

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning som spesialpedagog
 • Ynskje om erfaring frå arbeid med born med særskilde behov
 • Personlege eigenskapar
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv
 • Løysingsorientert
 • Fleksibel
 • God norsk munnleg og skrifteleg framstillingsevne

Arbeidsoppgåver:

 • Arbeid på avdeling saman med dei aktuelle borna
 • Utarbeide og følgje opp arbeidet med ulike planar, særleg plan for det spesialpedagogiske arbeidet og IOP
 • Samarbeid med heimane
 • Teamleiar
 • Koordinere arbeid mellom ulike partar og instansar
 • Samarbeid med einingsleiar ved Kviteseid barnehage og einingsleiar ved eining for funksjonshemma.

Andre relevante høgskuleutdanningar er også velkommen til å søke. Ved tilsetjing må politiattest leggast fram, ikkje eldre enn 3 månader.

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting. Kommunen sitt administrasjonsspråk er nynorsk.

Attestar og vitnemål vil bli etterspurd i samband med intervju.

Kontakt
Einingsleiar ved Kviteseid barnehage: Eva Lundeberg Tlf.: 35 05 53 10
Einingsleiar for funksjonshemma: Unni E. Øygarden Tlf.: 35 06 81 61 Mobil: 90 25 16 83

Søk på stillinga her

Søknadsfrist: 05.07.2022