Skip to content

Vernepleier til Løkkjbakkveien Bofellesskap, Rennebu kommune

  • by

82 % fast stilling som vernepleier ledig fra d.d

Vi søker

82 % fast stilling i turnus med dag/ kveld/ hvilende natt og helgefrekvens på hver 3. helg innen bo og mestring.
Vi trenger en engasjert, stabil og initiativrik kollega. Er det deg?

Beskrivelse av arbeidssted

Arbeidssted p.t Løkkjbakkveien

Hovedarbeidsområder

– Tilrettelegging og oppfølging av brukere i bolig og for hjemmeboende.
– Bidra til daglig omsorg, gi sosial støtte og veiledning.
– Målrettet miljøarbeid. Aktivisering i og utenfor boligen.
– Legge til rette for egenmestring, opplæring og trening av ferdigheter.
– Deltakelse i utarbeidelse av planverk for brukere i bolig og for hjemmeboende.

Ønskede kvalifikasjoner

– Fortrinnsvis vernepleierutdanning, helsefagarbeidere kan bli tatt i betraktning ved tilsetting.
– Beherske norsk skriftlig og muntlig.
– Evnen til å skape gode relasjoner til medarbeidere, brukere, pårørende og øvrige samarbeidspartnere.
– Kunnskap om Helse og omsorgstjenesteloven kap 9.
– Relevant erfaring med målrettet miljøarbeid fra lignende arbeid.

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/

Politiattest

Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr

– Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving
– Lønn etter avtaleverk
– God pensjons- og forsikringsordning

Kontakt:
Hanne Kristin Rise – Avdelingsleder Bo og mestring
E-post: hanne.rise@rennebu.kommune.no
Arbeid 48161561

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på e-post. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 947 86 930.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste
Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke
skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Søknadsfrist: 30.06.2022

Søk stillingen her!

Rennebu kommune