Skip to content

Rådgiver strategisk analyse – Aurskog-Høland kommune

 • by

Vi søker rådgiver strategisk analyse

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske i “edelkrepsens rike”. Kommunens tettsted og rådhus ligger 30 minutter fra Lillestrøm og innen 45 minutter fra landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve “det gode liv” sammen med 18.000 andre.

Stab strategi og utvikling sikrer helhetlig innsats innenfor strategi- og utviklingsoppgavene gjennom samhandling og koordinasjon mellom sektorene og eget stabsområde. 

Rådgiver for strategisk analyse skal bidra til innsikt i rammevilkårene for kommunen og sikre at vi kan lykkes med en helhetlig innsats innenfor strategi- og utviklingsoppgaver gjennom samhandling og koordinasjon mellom sektorene og eget stabsområde.

Hovedansvarsområdet er å identifisere, analysere og formidle styrings- og beslutningsinformasjon for kommunedirektøren og hennes ledergruppe. Dette som grunnlag for fremtidsrettede beslutninger og prioriteringer innenfor kommunens tjenesteområder. Produksjon av data/statistikk, rapporter, saksdokumenter og presentasjon av disse er oppgaver som inngår i stillingen. Rådgiver bør ha interesse for å holde seg oppdatert på relevant fag- og forskningsrapporter og evne til å bidra til formidling av disse.

Du er sterk på analyse, evne til å se helheten og   Komme med relevante og nyttige innspill til organisasjonen. Du bør trives med en systematisk tilnærming til arbeidsoppgavene og evne å jobbe selvstendig. Du vil får ansvaret for møter i egne prosjekter, nettverk og gjennom effektiv kommunikasjon knytte nyttige nettverk til rollen. Rådgiver strategisk analyse rapporterer til stabssjef strategi og analyse.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å økt brukerperspektiv i organisasjonen
 • Aktiv bidragsyter før merl innovasjon, nytenkning og fornyelse i tjenestene
 • Innsikt og a evne til å benytte digitale løsninger
 • Utvikle etablerte analyseområder og følge opp nye
 • Gjennom innsikt og forståelse av kommunens økonomi og arbeidsprosesser bidra med detaljerte data/statistikk og analyser
 • Følge opp ny kunnskap og forskning innenfor kommunesektoren
 • Ha et strategisk og langsiktig blikk for eget fagområde sammen med aktuelle samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Samarbeide med andre aktører, herunder andre kommunale organer og eksterne nettverk
 • Bidra til et godt samspill mellom sektorene/enhet/virksomhet og stab-/støttefunksjoner for å gi synergier på tvers i organisasjonen, både faglig, økonomisk og praktisk
 • Sikre gode og kostnadseffektive tjenester og ressursutnyttelse innenfor tildelte økonomiske prosjektrammer og budsjetter

Utover nevnte ansvars –og arbeidsoppgaver er det en forventning om at du bidrar til å løse andre utfordringer og problemer på tvers i kommunen, ved behov.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning
 • Søkere med relevant analyseerfaring fra offentlig og/eller privat sektor vil bli foretrukket
 • Dokumentert økonomi – og prosessforståelse
  • God erfaring i bruk av MS Office-pakken (PowerPoint, Word, Excel og Sharepoint) og andre fagsystemer (VISMA, Tieto, mm
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Solid relasjonskompetanse og god nettverksbygger i matriseorganisasjoner
 • God forståelse for rådgiverrollen i et politisk/administrativt system
 • Du trives med å gjøre andre gode, er fleksibel, og evner å jobbe både selvstendig og i team
 • Du er analytisk anlagt, med evne til overblikk i komplekse saksområder og trekke essenser ut av det
 • Initiativrik, leveringsdyktighet og god organisasjons- og rolleforståelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjennomslagskraft og dokumentert gjennomføringsevne
 • Tillitsskapende med høy integritet og med evne til å inspirere

Vi tilbyr:

 • En offensiv, samskapende og fremtidsorientert ledelse og organisasjon
 • En sentral posisjon med store muligheter til å påvirke organisasjonen
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling


Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.

Vår visjon er muligheter, miljø og mangfold. Sammen gjør vi det umulige mulig, velger grønt først og lar ulikhetene forme vår felles fremtid. Vi har et ansvar for fortid, nåtid og skaper et samfunn i takt med sin samtid, og vi legger til rette for at Aurskog-Høland er et godt sted å leve, bo og arbeide.

Våre verdier som ligger til grunn for alt arbeid som skjer i kommunen er; Åpenhet, Tillit og Samhandling.

Dersom du har spørsmål til stillingen, kan du kontakte Raymond Hesthaug, tlf.: 48 21 05 06, eller E-post: raymond.hesthaug@ahk.no

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 20.08.2022

Aurskog-Høland kommune

Kommunen ligger under en time fra Oslo, Gardermoen og Charlottenberg, og kun 30 minutter fra Lillestrøm og store deler av Romerike. Vi er Oslos nærmeste villmark med et rikt dyreliv og et flott kulturlandskap, og med flere tettsteder der Bjørkelangen som kommunesenteret nylig har åpnet et nytt og flott folkebad, et fullverdig helsehus, skolebygg med fokus på miljø og et kompleks med leiligheter, avlastning og dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Aurskog-Høland kommune er en fremtidsrettet organisasjon der medarbeiderne er den viktigste ressursen for at vi skal lykkes i å skape det mangfoldige og gode liv for våre innbyggere og gjester. Det gjør vi best sammen, og som ansatt er vi opptatt av å gi deg ansvar og spennende arbeidsoppgaver, samtidig som vi legger til rette for faglig utvikling.

Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som setter pris på å bli utfordret og som aktivt bidrar i løsningen av kommunens oppgaver. Vi er en kommune i vekst. Det gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan tilby spennende og utviklende oppgaver.