Skip to content

Sykepleierstillinger – Loppa kommune

 • by
Om stillingene

Vi søker 3 sykepleiere i turnus ved Øksfjord alders og sykehjem. 

Vi ser etter deg som har erfaring fra eller interesse innenfor velferdsteknologi, kreftomsorg, klinisk sykepleie eller distriktssykepleie. 

Du må kunne jobbe i team samtidig som du må være selvstendig, og trygg i rollen som sykepleier. 
Du må kunne håndtere både akutte situasjoner, planlegging og langsiktig behandling. 

Vi er opptatt av kompetanseheving og har flere pågående prosjekter i tråd med nasjonale satsningsområder. 

Den som tilsettes må påregnes å bidra til gjennomføring av kompetansehevende tiltak. 

Sykehjemmet består av skjermet enhet, KAD/sykestueplass, habilitering/rehabilitering, avlastning, samt plasser for kort og langtidsopphold. Hjemmetjenesten yter tjenester etter vedtak for hjemmeboende med ulike behov, og har bland annet omsorgsbolig med fellesområde og dagsenter. 

Rus og psykiatritjeneste, fysioterapi og legekontor er tjenester lokalisert i samme bygg og muliggjør godt tverrfaglig samarbeid. 

Flexibilitet og personlig egnethet vektlegges ved tilsetting i alle stillinger, herunder selvstendighet, faglig trygghet, evne til tverrfaglig samarbeid og generelt gode samarbeidsevner. 

 • Loppa kommune tar deg godt imot og kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Ved overtallighet har fast ansatte i Loppa kommune fortrinnsrett.
 • Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP
 • I Finnmark gjelder statlige virkemiddelordninger som lavere skatt og nedskriving av studielån i Statens Lånekasse i Norge.
 • Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25
Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvarlig på vakt
 • Observere, vurdere og behandle og gi omsorgsfull pleie til pasientene/beboerne
 • Utdele medikamenter og kliniske observasjoner av somatisk tilstand
 • Utføre medisinske prosedyrer og behandling på avdeling
 • Ansvarlig for spesielle fagområder som nevnt over
 • Ansvarlig for KAD plass
 • Aktiv deltakelse i utarbeidelse av behandlingsplan- og behandlingsopplegg rundt pasient 
 • Deltakelse i basisteam og behandlingsmøter der sykepleieren har en sentral rolle i oppsummering og videreutvikling av aktuelle behandlingsopplegg
 • Fagutvikling
 • Oppfølging av pårørende
Kvalifikasjonskrav
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff og 80 000 kr i tillegg på grunnlønna
 • Videreutdanning innenfor de prioriterte områdene, med utdanningsavtale. 
Spørsmål om stillingene
 • Avdelingsleder Marte Linnes på telefon: 418 64 199
 • Konstituert helse og omsorgsleder Linda Martinsen på telefon: 472 77 245
 • Personalrådgiver Ann-Kathrine Holst-Olsen på telefon: 934 70 910

Søk stillingene her!

Søknadsfrist: 03.07.2022

Bilder fra Loppa kommune: