Skip to content

Faste stillinger som sykepleier natt på Haugvoll sykehjem – Sarpsborg kommune

  • by

Faste stillinger som sykepleier natt på Haugvoll sykehjem

Virksomheten består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen, og Haugvoll bofellesskap.
Vi er midt i en spennende utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver og brenner for pasienter med demens og somatiske lidelser. 

På Haugvoll sykehjem er det 16 plasser for personer med langtkommet demenssykdom og 48 ordinære sykehjemsplasser.
Haugvoll sykehjem har en tverrfaglig personalgruppe og tilgang til legetjenester, fysioterapi, frisør og fotpleie.
Vi arbeider med et stort fokus på å utvikle best mulig omsorg for våre pasienter og pårørende. Vi har stor tro på at vi som personal kan utgjøre en stor forskjell for våre brukere.

Vi kan tilby en spennende og utviklende jobb og med avdelinger som til tider har et hektisk arbeidsmiljø, med et stabilt personale som har arbeidet på avdelingene over mange år.
Du vil delta i et arbeidsmiljø som er utviklingsorient og nytenkende. Vi satser på å holde de ansatte faglig oppdatert. Din kompetanse er viktig for avdelingen og sykehjemmet.
Du vil være omgitt av gode kollegaer med mye kunnskap og faglig engasjement, som deler med seg av sin kunnskap og erfaringer.
Her vil det være gode muligheter til både personlig og faglig utvikling. 

Vi søker nå etter dyktige sykepleiere som ønsker og ha hele eller deler av stillingen sin på natt. Søkere vil bli vurdert fortløpende.

Den som ansettes må fremlegge politiattest, jmf. Helsepersonelloven.

Vi ønsker at den som ansettes skal jobbe mellom 50-75 %

Arbeidsoppgaver

– Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter
og utførelse av rutiner i henhold til faglige prosedyrer og dokumentasjon.
– Ansvar for helhetlig pleie til personer med demens og deres sammensatte behov.
– Medvirkning og tilrettelegging vektlegges for at pasientene opplever trivsel, respekt og trygghet i tjenestetilbudet.

Kvalifikasjoner

– Autorisert sykepleier.

Personlige egenskaper

– som har hjerte for disse pasientgruppene,
– har kompetanse eller har lyst til å utvikle kompetanse/kunnskap i forhold til disse pasientgruppene.
– tar selvstendig ansvar og liker å jobbe i team
– har gode IKT-kunnskaper og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Sarpsborg kommune
– kan formulere deg på norsk på en god måte, både muntlig og skriftlig
– har humoristisk sans og er en pådriver og bidrar til et godt arbeidsmiljø og som støtter lojalt opp om fattede
beslutninger for å nå felles mål.

Vi tilbyr

– Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en til tider hektisk hverdag.
– Gratis parkering.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Er positive til videreutdannelser som er relevante for fagfeltet vårt og
det gis lønnskompensasjon for minimum 30-120 studiepoeng for relevant videreutdanning.
– Mulighet til å påvirke ift ønsket st.størrelse og utarbeidelse av turnus.
– Vi tilbyr et funksjonstillegg på kr 26.000,- til sykepleier natt og kr 12.000,- utover garantilønn.

Kontaktinformasjon

Åsa Katarina Vold, Teamleder, 90945634, aasa-katarina.vold@sarpsborg.com
Bente Kathrine Johansen, Teamleder, 41432551, bente.johansen@sarpsborg.com
Vegar Reiner Edgren, Virksomhetsleder, 48 20 10 47

Søknadsfrist: 15.08.2022

Søk stillingene her!

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken  med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og 
som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon