Skip to content

Seniorrådgiver og rådgiver til VETAKS

  • by

Norges største kontrollutvalgssekretariat søker seniorrådgiver og rådgiver

Ønsker du å være en del av et godt og kompetent fagmiljø, og ønsker du å bidra til å gjøre kommunene bedre gjennom godt og systematisk kontrollarbeid i kommunene?

Hvis du er rette personen for oss, kan vi tilby:

· Konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår
· Fleksibel arbeidstid og ekstra fridager i året
· Gode kurstilbud
· Et sosialt, humørfylt og uformelt arbeidsmiljø med 10 medarbeidere
· Et sterkt faglig miljø hvor kompetanse, initiativ, leveringsdyktighet og serviceinnstilling settes høyt

Høy integritet er en forutsetning i stillingen, og personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi ser etter en person som:

· har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
· ønsker å ta ansvar og jobbe selvstendig
· jobber systematisk og overholder frister innenfor definerte rammer
· bidrar til arbeidsmiljøet ved å inspirere og motivere kolleger
· har førerkort og disponere egen bil

Sekretariatet bistår kontrollutvalgene med blant annet:

· Administrasjon — det praktisk rundt kontrollutvalgene
· Saksbehandling
· Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
· Utredning
· Koordinering — bindeledd mellom revisjon, administrasjon og kontrollutvalg
· Rådgivning, fag- og kvalitetsutvikling

Hos oss vil du både ivareta sekretariats- og rådgivningsfunksjonen for faste kontrollutvalg i vårt område. Du må ha høyere utdannelse, fortrinnsvis innen samfunnsøkonomi, statsvitenskap eller rettsvitenskap. For seniorrådgiverstillingen kreves Masternivå. Relevant yrkeserfaring er en fordel.

Kontaktperson:
Line Bosnes Hegna – Daglig leder
Telefon: 90656426
Epost: line.bosnes@vetaks.no

Søknadsfrist: 10.08.2022

Send søknad til:postmottak@vetaks.no

VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, er et interkommunalt selskap. Våre eiere er 34 kommuner og 2 fylkeskommuner i Vestfold, Telemark og Agder.
Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg.

Vi er 10 ansatte fordelt på kontorer i Bø, Torp og Arendal