Skip to content

100% fast stilling som jordbruks- og miljørådgiver – Tingvoll kommune

 • by

Kort om stillingen
Vi har ledig 100 % fast stilling som jordbruk – og miljørådgiver. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

I arbeidet med kommunereform ønsker vi å samle og bruke vår kompetanse innen miljø- og næringsutvikling til beste for hele regionen – grønn klynge.  Stillingen som jordbruks- og miljørådgiver vil etter hvert inngå i et større team av medarbeidere med kompetanse i grønne fag.

Stillingsbeskrivelse
Den som tilsettes vil være jordbruksfaglig ansvarlig og ha et særlig ansvar for lokalt og regionalt utviklingsarbeid innen miljø og jordbruk. Stillingen har ansvar for saksbehandling etter gjeldende lovverk innen landbruk, herunder jordloven og konsesjonsloven, og som rådgiver innen miljøspørsmål.

Stillingen er plassert i Avdeling for næring, plan og tekniske tjenester i et team med skogbrukssjef og virksomhetsleder. Det vil også være naturlig med et nært samarbeid med andre saksbehandlere i avdelingen, eksempelvis i tilknytning til byggesaksbehandling og spørsmål om jordloven.

Arbeidsoppgaver

 • miljørelatert arbeid
 • næringsutvikling i landbruket
 • forvaltning og kontroll av tilskuddsordningene
 • saksbehandling knyttet til jord- og miljøfaget
 • bidra til å løse andres arbeidsoppgaver innenfor stillingens fagområde
 • rullering av strategisk landbruksplan

Ønsket kompetanse/ faglige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen landbruk/natur/miljøforvaltning – med relevans til stillingens arbeidsoppgaver
 • kjennskap til gjeldende lov- og regelverk inn landbruk og miljø
 • interesse for landbruksfaget, innsikt i praktisk landbruk er en fordel
 • IKT kunnskaper
 • du må disponere bil

Personlige egenskaper

 • ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet
 • fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • en stilling med gode utviklings- og påvirkningsmuligheter
 • interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • godt arbeidsmiljø – trivelige kolleger
 • ansettelse på kommunale vilkår inkludert fleksibel arbeidstid
 • god pensjonsordning, lønn etter avtale

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B3 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Kontaktperson:
Margrete Magerøy (virksomhetsleder)
Telefon:+47 91576472 +47 91576472
E-post:margrete.mageroy@tingvoll.kommune.no

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknadsfrist: 07.08.2022