Skip to content

Arealplanlegger til Øksnes kommune

 • by

Samfunnsmessige endringer i demografi, teknologi, digitalisering, økonomi og nye kommunale oppgaver skaper nye muligheter og utfordringer for norske kommuner. Øksnes kommune vil være med å prege denne utviklingen, både for vår egen kommune og for regionen. Vi er aktive i å søke ny kunnskap, og vi er aktive i å dyrke nærhet til innbyggere, næringsliv og andre som vil samarbeide om innovasjon og utvikling.
Øksnes kommune har et overordnet mål om å ha 5000 innbyggere i 2030. I tillegg skal vi tilrettelegge for flere arbeidsplasser og et godt tilbud til vår befolkning uansett alder og livssituasjon. Samtidig skal vi ta Øksnes inn i fremtiden med oppdatert planverk og en godt rustet og fremoverlent organisasjon.
For å nå dette målet må kommunen utvikle egen organisasjon og sørge for å ha et oppdatert planverk. I tillegg må vi tenke nytt i fht hvordan vi i fremtiden fortsatt skal levere gode og effektive tjenester til beste for våre innbyggere.

Vi har fra 1. november ledig 100% fast stilling som arealplanlegger/planlegger i Øksnes kommune og ønsker deg med i vårt team.

Arbeidsoppgaver
 •  Planarbeid på ulike nivå i medhold av plan- og bygningslov.
 •  Utarbeide kommunale reguleringsplaner
 • Utarbeide kommuneplaner som arealplan, samfunnsplan, planstrategi, trafikksikkerhetsplan, osv
 • Saksbehandling av private planforslag.
 • Sørge for, og koordinere gode medvirkningsprosesser
 • Saksbehandling med involvering av andre interne sektorer, sektor- og regionale styresmakter. 
 • Samarbeide med konsulenter om private reguleringsplaner.    
 • Saksbehandling
 • Forberede saker til politisk behandling
 • Deltakelse i regionalt planforum
 • Andre oppgaver kan bli aktuelt
Kvalifikasjoner
 • Har høgskole- eller universitetsutdanning med fagområde innenfor areal-/samfunnsplanlegging e.l.
 • Har god IT-kompetanse og IT-forståelse.
 • Har fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1 eller C1 for minoritetsspråklige søkere. Kan fravikes dersom du kan dokumentere god norsk  skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Har førerkort klasse B.
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • God kjennskap til digitale verktøy, kart og plan og saksbehandlingssystem.
 • Det blir lagt vekt på at den som blir tilsatt er skikket for stillingen, er fleksibel, har evne til å samarbeide og til å arbeide selvstendig. 
 • Er kjent med matrikkelloven med forskrift, Plan- og bygningsloven med forskrifter, samt annet relevant regelverk.
 • Er godkjent som matrikkelfører
Personlige egenskaper
 • Faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
 • Interessert i å arbeide i samarbeid med de andre fagmiljøene i enhetene; byggesak, kart/oppmåling, landbruk, vei, vann og avløp, samt eiendomsforvaltningen.
 • En teamarbeider, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig samt ta ansvar for egne vurderinger.
 • En lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes.
 • Full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger.
 • Villig til å tilegne deg ny læring og kunnskap
Vi tilbyr

– Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.  
– Fantastiske muligheter for friluftsliv i spektakulær natur.  
– Godt samarbeid på tvers av fagfeltene.   
– Et bredt arbeidsfelt, med veldig varierte og spennende arbeidsoppgaver.  
– Fleksibel arbeidstid.  
– Trivelig arbeidsmiljø, hyggelige kolleger.  
– Stor takhøyde.  
– Mulighet for å delta på ulike kurs.  
– Bosted i en vakker region.  
– Stort handlingsrom i arbeidet.  
– Deltakelse i ulike regionale nettverk. (plannettverk, klimanettverk) 
– Et godt fagmiljø på tvers av kommunegrensene i Vesterålen. 

– Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
– Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
– God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Kontaktinformasjon

Bengt Stian Nilsen, Kommunalsjef, 95170945, bengtstian.nilsen@oksnes.kommune.no

Referansenr.:4544948572
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 22.08.2022

Søk stillingen her!