Skip to content

Oppvekstsjef i Tingvoll kommune

 • by

Vår visjon: Økokommunen – bedre løsninger for mennesker og miljø.

Som sjef for kommunens oppvekstområde vil du ha en sentral rolle i arbeidet mot denne visjonen.

Vi tror at du identifiserer deg med de tre viktigste kriteriene som skal til for å lykkes og trives i denne stillingen; et stort hjerte, et utviklingsorientert hode og en tydelig lederstil. Kanskje er du et sted du trives godt i dag, men er klar for nye utfordringer, enten det er opp på karrierestigen eller nytt område. Denne stillingen gir deg mulighet til å være med å gjøre en forskjell for mange mennesker hver dag, både de du leder og alle sluttbrukerne av tjenestene vi tilbyr.

Vi ser etter deg som ser helheten og som er positivt nysgjerrig på hva vi gjennom innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi kan få til. Du evner å jobbe tverrfaglig og samarbeider med andre tjenester både i og utenfor kommunen. Som medlem av kommunedirektørens lederteam forutsettes det at du som oppvekstsjef aktivt og engasjert bidrar til å ta et felles og helhetlig ansvar for utviklingen av kommunens tjenester. Gjennom tillitsbasert ledelse vil du få stor frihet til å organisere og lede kommunalområdet.

Organisering
Som oppvekstsjef har du overordnet ansvar for kommunens oppvekstområde. Oppvekstsjefen rapporterer til kommunedirektøren.

Oppvekstområdet består av 95 medarbeidere og 80 årsverk, og har et budsjett på ca. 66 millioner kroner. Kommunalområdet omfatter følgende enheter:

 • Tingvoll barnehage
 • Straumsnes barnehage
 • Meisingset oppvekstsenter (1-7 skole og barnehage)
 • Tingvoll barne- og ungdomsskole
 • Straumsnes barne- og ungdomsskole

ledet av hver sin enhetsleder (rektor/barnehagestyrer) med hver sitt fag-, personal- og økonomiansvar. Enhetslederne rapporterer til oppvekstsjefen.

Direkte til oppvekstsjef ligger også fellesoppgaver som faglig og økonomisk utvikling og koordinering av sektoren, interkommunale samarbeid, PPT og barnevern, voksenopplæring mm.

Arbeidsområder

 • Overordnet ansvar for drift og utvikling av oppvekstsektoren, delegert kommunedirektørens fag-, personal- og økonomiansvar. Sikre kvalitetsvurdering, rapportering og internkontroll
 • Lede overordnet planarbeid, fremme saker til politisk behandling og følge opp politiske vedtak
 • Samarbeide, delta og bidra inn i kommunale, regionale og statlige nettverk og avtaler
 • Utvikle en personalpolitikk og en organisasjonskultur som styrker og utvikler kommunen som arbeidsplass og tjenesteyter, og som styrker partssamarbeid med fagforeningene og vernetjenesten
 • Modernisere fagområdet og effektiviserer tjenestene gjennom organisasjonsutvikling og bruk av teknologi

Kvalifikasjonskrav

 • Høyskole-/universitetsutdanning
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Relevant erfaring fra fagområdet
 • Gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra omstillings- og effektiviseringsarbeid, gjerne fra oppvekstområdet
 • Erfaring fra ledelse i offentlig sektor
 • Oppdatert kunnskap om fagutvikling og rammeverk for oppvekstområdet

Personlige egenskaper

 • Du har faglig integritet, er utviklingsorientert og nysgjerrig med et innovativt gen
 • Du har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
 • Du skaper gode prosesser og resultater gjennom å involvere og motivere dine medarbeidere
 • Du har en analytisk og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Du er nytenkende – undersøker og iverksetter tiltak for å løse eksisterende oppgaver annerledes enn i dag

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – “EIKR”

Vi tilbyr

 • En utfordrende og meningsfylt lederstilling
 • Faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Noe kveldsarbeid må det regnes med

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B3 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest leveres før tiltredelse.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Kontaktperson:
Odd Arild Bugge
Telefon:+47 95828701 +47 95828701
E-post: odd.arild.bugge@tingvoll.kommune.no

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknadsfrist: 21.08.2022