Skip to content

Plan- og byggesaksbehandlere til Tingvoll kommune

 • by

Kort om stillingene
Vi ønsker å styrke kapasiteten innenfor plan- og byggesaksarbeidet.  Det er ledig to faste 100 % stillinger som plan- og byggesaksbehandler ved avdeling Næring, plan og teknisk med tiltredelse med det første.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et bredt fagmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode utviklings- og påvirkningsmuligheter
 • God opplæring og nødvendig kursing
 • Godt samarbeids- og arbeidsmiljø
 • Ansettelse på kommunale vilkår, inkludert fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, lønn etter avtale

Innhold i stillingen

 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder bl.a. tilsyn
 • Bistå ved utarbeiding av reguleringsplaner
 • Veiledning av tiltakshavere
 • Skrive saksframlegg til politisk behandling
 • Prosjektarbeid
 • Andre oppgaver innenfor avdeling Næring, plan og teknisk sine ansvarsområder, blant annet matrikkelføring og seksjonering

Krav og ønsker til deg

Formelle kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdanning
 • Førerkort klasse B

Ønsket kompetanse:

 • Relevant erfaring fra kommunal saksbehandling og forvaltning
 • Gode kunnskaper i plan- og bygningsloven og øvrig lovverk knyttet til fagområdene
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk
 • God forståelse for politiske prosesser

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet
 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – “EIKR”

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B3 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Kontaktperson:
Margrete Magerøy (virksomhetsleder)
Telefon:+47 91576472 +47 91576472
E-post:margrete.mageroy@tingvoll.kommune.no

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknadsfrist: 07.08.2022