Skip to content

Avdelingsleder for plan og geodata – Nittedal kommune

 • by

Vil du være med å lede stedsutvikling i Nittedal?  

Nittedal kommune skal være en fremtidsrettet og attraktiv kommune for alle. Vi har ledig stilling som avdelingsleder for Plan og Geodata. Som ansatt hos oss er du en del av et stort og kompetent fagmiljø for stedsutvikling. Vi er en kommune i randsonen av Oslo, med vekst, store investeringer og høy aktivitet. Vi jobber med utvikling av sentrum og stedsutvikling gjennom kommuneplanen, områdeplaner og behandling av private reguleringsplaner. Her får du være med på spennende prosesser fra ideer og politiske beslutninger til realisering av fremtidens Nittedal!

Du vil stå sentralt i utviklingen av et sterkt tverrfaglig miljø innen helhetlig stedsutvikling. Vi søker en leder med god kunnskap om kommunal virksomhet og samfunnsutvikling, og god kjennskap til relevant lovverk på avdelingens fagområder. Som avdelingsleder arbeider du over et bredt saksfelt, og motiveres av gode resultater og godt samarbeid. I stillingen vil du spille en sentral rolle i framtidig samfunnsutvikling i Nittedal. En sentral oppgave vil være å bidra til gode prosesser og god tverrfaglighet og samarbeid med øvrige tjenesteområder i kommunen. Vi går nå inn i en spennende tid med sentrumsutvikling, økt fokus på klima, miljø og digitalisering.

Stillingen er direkte underlagt enhetsleder for plan, geodata og byggesak i sektor for miljø og samfunnsutvikling. Du vil ha et nært samarbeid med denne om løpende og langsiktige oppgaver. Enheten har ca. 20 medarbeidere. Du har ansvar for økonomisk styring og personalansvar for ca. 10 ansatte. Avdelingen  har ansvar for en god kombinasjon av lovforvaltning, tjenesteproduksjon og utviklingsoppgaver, bl.a. behandling og utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven, opprettelse av eiendom, oppmåling og GIS/kartforvaltning. Som leder for avdelingen inngår du i sektorens lederteam. 

Vi ser etter deg som
 • Arbeider strategisk og har bred kompetanse innen kommunal planlegging
 • Utvikler og styrker avdelingens viktige fagområder inne kommuneplanarbeid, reguleringsplaner, GIS/kartforvalting og oppmåling 
 • Er utviklingsorientert med fokus på kvalitet, ressursstyring, godt fagmiljø og motiverte medarbeidere
 • Har utpreget samarbeidsevner og gode lederegenskaper
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå innen relevante fagområder
 • Ledererfaring og/eller relevant prosjektledererfaring, minimum 2 år
 • Relevant erfaring innen arealplanlegging og GIS/kartforvalting
 • God forståelse av forholdet mellom fag og politikk
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig  og muntlig 

Det er videre ønskelig med:

 • Erfaring med kommuneplanarbeid og planprosesser 
 • Erfaring fra oppmåling
 • Erfaring med samfunnsutvikling og demografi 

Vi søker en engasjert leder som:

 • Er strukturert, analytisk og helhetstenkende
 • Evner å arbeide selvstendig, systematisk og effektivt – også under press
 • Er tillitsskapende og evner å se og motivere sine medarbeidere
 • Er omstillings- og endringsvillig

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stilling kan tilpasses etter ønske og behov. 

Vi tilbyr
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med hyggelig og engasjerte kolleger
 • Utviklende arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser

VELKOMMEN SOM SØKER!

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering 

Kontaktinformasjon

Sissel Pettersen, Enhetsleder plan, bygg og geodata, +4748152729, sissel.pettersen@nittedal.kommune.no
Gunnar Røis, Kommunalsjef, 97772339, gunnar.prois@nittedal.kommune.no

Søknadsfrist: 14.08.2022

Søk stillingen her!

Nittedal kommune