Skip to content

Styrer i Husøy barnehage – Træna kommune

  • by

Velkommen til Træna og til spennende stilling som styrer i Husøy barnehage.

Træna kommune søker en person som kan bidra til å gjøre en positiv forskjell for våre yngste innbyggere

Træna kommune er ikke som alle andre kommuner i Norge. Med sin beliggenhet 33 nautiske mil fra fastlandet, en befolkning på ca 450 innbyggere fordelt på flere øyer, et samfunn bestående av mange nasjonaliteter, en unik natur og et svært varierende kulturliv året rundt, er vi overbevist om at vi kan tilby noe som svært få andre kommuner kan.

Træna kommune søker en engasjert og samlende styrer i 100% fast stilling, stillingen er i hovedsak avsatt til administrasjon og lederoppgaver, men det må påregnes noe pedagogisk lederarbeid i avdelingen.

Stillingen organiseres i sektor for oppvekst og kultur, som omfatter Husøy skole, Husøy barnehage, SFO, voksenopplæringen, kulturskolen, bibliotek, barne- og ungdomsrådgiver, samt de kommunale oppgavene knyttet til kultur generelt. All virksomhet i sektor for oppvekst og kultur er lokalisert i Træna rådhus. Skolen og barnehagen har til sammen ca 55 barn og unge og 17 årsverk i tillegg til sektorleder.

Husøy barnehage er en kommunal barnehage og eneste barnehage i Træna kommune. Barnehagen har en avdeling med ca. 15 barn i alderen 1 — 5 år. Barnehagen har fokus på å skape et inkluderende barnehagemiljø med gode relasjoner og vennskap, mulighet til medvirkning, læring og utvikling gjennom skapende prosesser og lek.

Vi søker etter en leder som har engasjement for og god erfaring fra barnehagefaget. Du er en tydelig, tilgjengelig og trygg leder for barn, foreldre og ansatte, som også brenner for å skape et utviklende og inkluderende miljø. Vi ser behov for en leder som evner å stå støtt i utfordrende situasjoner og som kan lede barnehagen på en ansvarlig, samlende og tillitsvekkende måte.

Som styrer er du en del av oppvekstsektorens lederteam, kommunens tverrfaglige team og et styrernettverk mellom kommunene Røst, Træna og Værøy.

Du vil også ha et overordnet lederansvar for kommunens SFO, da SFO har egne lokaler i barnehagen.

Arbeidsoppgaver:

– Lede og utvikle barnehagen i henhold til satsingsområder, rammeplan, budsjett, lover og forskrifter
– Personalansvar
– Ansvar for det pedagogiske og administrative arbeidet i barnehagen og SFO
– Jobbe for å skape et godt arbeidsmiljø med fokus på samarbeid og faglig utvikling
– Sikre godt foreldresamarbeid
– Delta og bidra i oppvekstsektorens ledergruppe

Kvalifikasjoner:

– Barnehagelærerutdanning eller annen høyskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse
– En fordel med styrerutdanning og/eller ledererfaring i barnehage
– En tydelig leder med stort engasjement for barnehagefaget
– Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
– Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

– God relasjonskompetanse
– Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
– Initiativrik, løsningsorientert og evne til å inspirere
– Strukturert og systematisk
– Motiverende og inkluderende

Vi tilbyr:

– En spennende og allsidig jobb med stor påvirkningskraft
– Engasjerte og utviklingsorienterte ansatte
– Lønn etter avtale
– Garantert barnehageplass
– Behjelpelig med å skaffe bolig

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt ved utvelgelse.

Vi er en IA-bedrift og ønsker alle søkere velkommen. Menn oppfordres spesielt til å søke.

Politiattest og vitnemål må fremlegges ved tiltredelse

Om Træna

Trænas særegne landskap og beliggenhet ytterst på Helgelandskysten gjør kommunen både eventyrlig og trygg. Træna er Norges eldste fiskevær med steinalderfunn som daterer livet her mer enn 9000 år tilbake i tid. Samtidig er vi et moderne øysamfunn med alt man trenger for å ha det godt og behagelig. Fiskeri er hovednæringen, men vi satser på bred samfunnsutvikling, med alt fra industri og havbruk til reiseliv og kulturliv. Trænafestivalen er vår store fest, og hit kommer flere tusen besøkende hvert år. På vinteren har vi Vinterfestival, og kulturarrangementer gjennomsyrer øysamfunnet hele året. Her bor folk fra mange land, det snakkes flere språk og det skjer hele tiden noe nytt. Træna har daglige transportforbindelser til Bodø, Mo i Rana og Sandnessjøen.

Les mer om alt som skjer på Træna her: www.tenktraena.no og www.trana.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere i utgangpunktet vil få sitt navn offentligjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ved ønske om å unntas offentligheten må begrunnelse oppgis, og ønske om unntak vil bli vurdert ut fra hvert enkelt tilfelle. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Søknadsfrist: 12.august

Søknaden sendes via eDialog – send post og dokumenter på en sikker måte – TRÆNA KOMMUNE (trana.kommune.no)

For nærmere informasjon ta kontakt med:

Sektorleder for oppvekst: Liv Merete Edvardsen liv.merete.edvardsen@trana.kommune.no telefon: 99042794

Træna kommune
Træna kommune

Træna kommune søker en engasjert og samlende styrer i 100% fast stilling, stillingen er i hovedsak avsatt til administrasjon og lederoppgaver, men det må påregnes noe pedagogisk lederarbeid i avdelingen.

Stillingen organiseres i sektor for oppvekst og kultur, som omfatter Husøy skole, Husøy barnehage, SFO, voksenopplæringen, kulturskolen, bibliotek, barne- og ungdomsrådgiver, samt de kommunale oppgavene knyttet til kultur generelt. All virksomhet i sektor for oppvekst og kultur er lokalisert i Træna rådhus. Skolen og barnehagen har til sammen ca 55 barn og unge og 17 årsverk i tillegg til sektorleder.

Husøy barnehage er en kommunal barnehage og eneste barnehage i Træna kommune. Barnehagen har en avdeling med ca. 15 barn i alderen 1 — 5 år. Barnehagen har fokus på å skape et inkluderende barnehagemiljø med gode relasjoner og vennskap, mulighet til medvirkning, læring og utvikling gjennom skapende prosesser og lek.

Les mer om Træna her: www.tenktraena.no og www.trana.kommune.no