Skip to content

Innkjøpsrådgiver til Gjerdrum kommune

 • by

Kommunen har frem til nå samarbeidet med Nannestad kommune og delt en stilling på innkjøpsområdet, men ønsker nå en 100% ressurs internt i kommunen. Gjerdrum kommune søker derfor etter en fremoverlent og innovativ innkjøpsrådgiver som vil ha ansvaret for innkjøpsprosesser i hele kommunen, samt tett samarbeid og oppfølging av innkjøpsavtalene kommunen har med Øvre Romerike innkjøpssamarbeid. Innkjøperen skal hovedsakelig jobbe i prosjekter med anskaffelser og etablering av anskaffelsesstrategier innenfor eiendom og kommunalteknikk for å reetablere tjenester etter leirskredet, samt nye utbyggingsprosjekter. Stillingen er organisert under Økonomisjef.

Stillingen skal bidra til å nå målene om: 
• formålseffektive, kostnadseffektive og bærekraftige anskaffelser
• god styring, ledelse og kontroll av anskaffelser i kommunen 
• profesjonalisering i gjennomføringen av anskaffelsesprosessen

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføring av konkurranser og anskaffelser iht lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Bidra til at kommunen anvender et bredere spekter av anskaffelsesmetoder, herunder innovative anskaffelser og samspillskontrakter
 • Bidra til at kommunen utvikler seg til en kompetent kravstiller i kontraktene for bedre å etterleve FNs bærekraftmål
 • Utarbeide strategi for anskaffelser
 • Forvaltning og oppfølging av avtaler/leverandører
 • Følge opp prisutvikling, avvik og forbruk i gjeldene kontrakter i samråd med bruker/prosjektleder/virksomhetene
 • Bidra til faglig utvikling og opplæring/kompetanseheving innenfor fagområdet i kommunen
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Være kommunens faglige bindeledd og samarbeidspartner opp mot Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
 • Videreutvikle kommunens arbeidsprosesser innenfor offentlige anskaffelse
 • Være ressursperson innenfor fagområdet for prosjekter i alle faser fra ide- til driftsfase
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå, innenfor eksempelvis juridiske, administrative og/eller økonomiske fag
 • Minimum 3-5 års erfaring fra fagområdet anskaffelse
 • Ønskelig med erfaring innen fagområdet fra offentlig sektor
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Dokumentert resultat fra arbeid med anskaffelser og avtaleforvaltning
 • Meget god digital kompetanse
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
Personlige egenskaper
 • Er løsningsorientert, ser muligheter
 • Arbeider selvstendig og systematisk
 • Du er god på samhandling og kommunikasjon på tevers av fagområder
 • Du er lærevillig og har pågangsmot
 • Pålitelig – tar ansvar
 • Utviklingsrettet- gjennomfører relevant videre-/etterutdanning og tar i bruk nye måter å jobbe på
 • Endringsvillig – medspiller i vedtatte omorganiserings- og endringsprosesser
 • Du er en positiv og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø
 • God gjennomføringsevne
 • Høy arbeidskapasitet
 • Tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønnes som rådgiver, seniorrådgiver eller spesialrådgiver avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring
 • Offentlig tjenestepensjonsordning gjennom KLP
 • Godt arbeidsmiljø
 • Meningsfulle oppgaver
 • Spennende, selvstendige og utfordrende oppgaver
 • Del av et større innkjøpsmiljø på Øvre Romerike
Kontaktinformasjon

Hans-Petter Iversen, økonomisjef, 90507261, hans-petter.iversen@gjerdrum.kommune.no

Søknadsfrist: 14.08.2022

Søk stillingen her!

Gjerdrum kommune

Gjerdrum er en kommune i sterk vekst, som ligger sentralt på Romerike, midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har rundt 6 800 innbyggere og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune ­- 10 km fra sør til nord, og fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kafeer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole.

Vi ser etter ledere og medarbeidere som er framtidsretta, rause, entusiastiske og modige. Vi tenker helhet, ser muligheter og handler sammen. Les mer om kommunen på våre hjemmesider.