Skip to content

Enhetsleder Regnskap og innfordring – Økonomistaben, Elverum kommune

 • by

Elverum kommune søker etter enhetsleder for Regnskap og innfordring – er du den vi ser etter?

En spennende lederstilling i Elverum kommune med fag- og personalansvar og stort fokus på utviklingsprosjekter innen digitalisering.
Økonomistaben er organisert med tre enheter; Budsjett og rapportering, Regnskap og innfordring og Lønn.
Enhetsleder for Regnskap og innfordring rapporterer til økonomisjef.
Enhet for Regnskap og innfordring består av leder og ti medarbeidere. Det er Unit4 ERP (Agresso) som benyttes som økonomisystem.

Har du solid regnskapskompetanse? Er du en utviklingsorientert leder som oppnår resultater sammen med dine medarbeidere?
Har du god systemforståelse når det gjelder økonomisystemer og iKT-verktøy?
Da vil vi gjerne ha deg med på laget.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvar for regnskap og innfordring for Elverum kommune, kirkelig fellesråd, menighetsråd og tre mindre stiftelser
 • Personalansvar og ansvar for organisering av enhetens ressurser som igjen skal sikre at kommunens arbeidsoppgaver blir utført rasjonelt og effektivt,
  og i henhold til gjeldene lover og forskrifter
 • Råd, veiledning ut mot sektorer og staber
 • Bistå i økonomistabens øvrige virksomhet ved behov
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk/regnskapsfaglig utdanning. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • God kompetanse og erfaring fra regnskap og regnskapsavslutning
 • God kompetanse innen økonomisystemer og IKT-verktøy
 • Evne til å tenke nytt for videreutvikling av prosedyrer og rutiner
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Det er ønskelig med ledererfaring og bruk av Unit4 ERP (Agresso)
Personlige egenskaper
 • Aktiv og motiverende leder stil
 • Evne til å skape gode relasjoner og godt samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Evnen til å arbeide nøyaktig, selvstendig og strukturert
 • Evne til å ta initiativ og vise fleksibilitet
 • Evne til nytenkning og gjennomføring av utviklingsprosesser
 • Evne til å takle hektiske arbeidsprosesser og stress
 • Evne til å se helheter og sammenhenger
 • Engasjert og tar ansvar
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Offentlig pensjonsordning

Annen informasjon

 • Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider
 • Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju
 • Søkere gjøres oppmerksom på at i henhold til Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
 • Vi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen
Kontaktinformasjon

David Sande, Økonomisjef, 41208475, david.sande@elverum.kommune.no

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Elverum kommune

Referansenr.:4544124472
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.08.2022

Søk på stillingen her!

Foto: Linda Vespestad
Foto: Linda Vespestad