Skip to content

Rådgiver – innkjøp – Økonomistaben, Elverum kommune

 • by

En spennende stilling innen offentlige anskaffelser med fagansvar og stort fokus på utviklingsprosjekter innen digitalisering, interkommunalt samarbeid, leverandøroppfølging og sosialt ansvar.

Økonomistaben er organisert med tre enheter; (1) Budsjett og økonomistyring, (2) lønn og (3) regnskap og innfordring. Denne stillingen er en del av enheten Budsjett og økonomistyring, og rapporterer til økonomisjef.

Kommunen bruker Unit4 ERP som økonomisystem, Visma Gat som ressursstyringssystem og Mercell i innkjøpsprosesser. Kommunen er med i interkommunalt innkjøpssamarbeid med kommunen Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Innkjøpssamarbeidet fungerer som et utvidet fagmiljø med 7 andre innkjøpsrådgivere. I tillegg har kommunen avtale med Abakus AS for gjennomføring av anbudsprosesser. Som rådgiver vil du være en aktiv pådriver i det kontinuerlige arbeidet med videreutvikling av prosedyrer, rutiner og internkontroll. I dette arbeidet er det viktig å se mulighetene som ligger i tekniske løsninger som kan bidra til å sikre rasjonell og effektiv ressursbruk og samtidig sikre at oppgaver blir utført til en tilfredsstillende kvalitet. Stillingen må også påregne å bidra med arbeidsoppgaver innenfor den daglige driften.

Arbeidsoppgaver
 • Fagansvarlig for innkjøp.
 • Utviklingsprosjekter på innkjøpsområdet (eHandel mv.).
 • Prosessveileder og rådgiver for konkurranser og leverandøroppfølging i alle sektorer og staber.
 • Bistå avtaleansvarlige med leverandøroppfølging og avviksbehandling.
 • Videreutvikling av prosedyrer og rutiner (kvalitetssystem).
 • Bidra i arbeidet med internkontroll (avvikssystem). Bistå i økonomistabens øvrige daglige oppgaver og behov.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyskoleutdanning og erfaring.
 • God forståelse for innkjøpsprosesser.
 • God digital kompetanse.
 • Evne til å tenke nytt for videreutvikling av prosedyrer og rutiner.
 • Gode analytiske ferdigheter.
 • Ser muligheter i bruken av nye tekniske løsninger.
 • God kompetanse i Excel.
 • Ønskelig med kjennskap til Mercell.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.
 • Evnen til å arbeide strukturert, nøyaktig og effektivt.
 • Evnen til å se helheter og sammenhenger.
 • Evne til både å arbeide selvstendig og som del av et team.
 • Engasjert og tar ansvar når det trengs.
 • Interesse for å ta i bruk ulike IT-verktøy for effektivisering av arbeidsprosesser.
 • Evne til å takle hektiske arbeidsperioder.
 • Liker å jobbe med, og serve ulike profesjoner.
Vi tilbyr
 • Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariff.
Kontaktinformasjon

David Sande, Økonomisjef, david.sande@elverum.kommune.no

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Elverum kommune

Referansenr.:4539095933
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.08.2022

Søk stillingen her!

Foto: Linda Vespestad
Foto: Linda Vespestad