Skip to content

Avdelingsleder for Parkavdelingen i Vefsn kommune

 • by

Vefsn kommune har ledig 100 % fast stilling som Avdelingsleder Park.

Teknisk drift har ansvar for drift og utbygging av vei, vann- og avløpssystem samt parker. Parkavdelingen har ansvaret for kommunens parker, deriblant vår store stolthet Byparken som ble fredet i kulturminneåret 2009. Dette i tillegg til andre grøntanlegg, gatevegetasjon, lekeplasser, nærmiljøanlegg og minnesmerker. Parkavdelingen utfører også en del vedlikehold og nyanlegg på oppdrag for andre avdelinger.
I tillegg til fem faste stillinger har parkavdelingen ca. 20 sommerhjelper og sesongarbeidere fra februar til oktober. Organisatorisk er parkavdelingen plassert under driftsenheten Teknisk drift.

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Overordnet ansvar for drift og vedlikehold av kommunens grøntområder, lysløyper og utedel av idrettsanlegg
 • Ansvar for sikkerhet på lekeplasser og nærmiljøanlegg
 • Planlegging, prosjekt- og byggeledelse av nyanlegg
 • Inntak av sommervikarer og eventuelle lærlinger
 • Deltagelse i tverrfaglige prosesser vedrørende reguleringsplaner og kommuneplaner
 • Saksbehandling innen fagområdet
 • Budsjett- og personalansvar

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Landskapsingeniør, anleggsgartnertekniker eller annen relevant utdanning
 • Praksis innen fagområdet
 • Lederegenskaper
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Lønnsvilkår:

Lønn etter avtale ihht kompetanse og ansiennitet

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons og forsikringsvilkår
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Tilgang på tjenestebil

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Søknadsfrist: 25.09.2022

Link til søknadsskjema: Send søknad

Kontaktperson:
Harald Hoel Hammer
Telefon:97967299
E-post: harald.hoel.hammer@vefsn.kommune.no