Skip to content

Virksomhetsleder – Virksomhet tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsnedsettelser, TFF

 • by

Virksomhet for området tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) i Mestring og helse søker

For å møte fremtidens utfordringer med stadig vekst i antall innbyggere med behov for tjenester, reduserte rammer og økende krav til faglig kvalitet må området endre seg og våre fire hovedmål er:

 1. Innbyggerne mestrer og tar ansvar for eget liv, bor i eget hjem og opplever trygge tjenester.
 2. Ansatte har oppdatert fag- og forbedrings-kunnskap, er proaktive, sikrer kontinuerlig forbedring av tjenestene og tar ansvar for eget arbeidsmiljø.
 3. Frivillige bidrar til et inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne lever aktive og meningsfulle liv. Frivillige bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap.
 4. Ledere er tydelige, kompetente og proaktive. De forstår områdets utfordringer, leverer resultat og legger til rette for faglig utvikling og gode arbeidsmiljø.

Virksomhet tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsnedsettelser, TFF, yter ulike tjenester til målgruppen med hovedområder på kommunal avlastning, koordinering, ambulering og ulike aktivitetsgrupper, oppfølging av støttekontakter og private avlastere. Virksomheten består av ca 180 årsverk. Målsettingen er å skape rom for at barn, ungdom og familier får støtte og kan utvikle seg. Virkosmhetsleder har i dag 6 ledere under seg.

Virksomhetsleder rapporterer til kommunalsjef for mestring og helse og inngår i kommunalsjefens ledergruppe.

Hovedansvarsområder for stillingen:

 • Personal- fag og budsjettansvar.
 • Oppfølging av virksomhetens tjenester, med deres ledere
 • Ansvar for at virksomheten drives etter gjeldende lovverk.
 • Ansvar for tjeneste- og kompetanseutvikling
 • Sikre godt kvalitetsarbeid innen fagfeltet
 • Lede utviklings- og prosjektarbeid

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Vernepleier eller sykepleier
 • Videreutdanning i ledelse. Søkere med solid praksis kan også komme i betraktning.
 • Solide IT-kunnskaper og ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God kunnskap om barn og unge

Kompetanse og erfaring fra:

 • Erfaring fra kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Lederutdanning og ledererfaring vil bli vektlagt
 • Personlige egenskaper

Du må kunne:

 • Yte service, bygge tillit og samarbeide godt med brukere og pårørende, medarbeidere og andre samarbeidspartnere
 • Kommunisere tydelige forventninger og gi tilbakemeldinger til dine medarbeidere og kollegaer
 • Legge til rette for læring og utvikling hos dine medarbeidere
 • Tenke nytt og skape oppslutning om endringer
 • Være samlende og opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø
 • Være en synlig leder for alle i virkosmheten
 • Nytenkende og kreativ

Vi kan tilby:

 • Mulighet til å påvirke og være med på å utforme egen stilling
 • Fleksitid
 • En spennende og utfordrende fremtidsrettet stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • En stilling med et stort og selvstendig handlingsrom

Lønn etter avtale.
Tiltredelse etter avtale

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

Kontaktperson:
Mette Vikan Andersen
Telefon: +47 959 85 790
E-post: mette.vikan.andersen@tonsberg.kommune.no

Søknadsfrist: 16.09.2022

Link til søknadsskjema: Send søknad

Tønsberg ligger i hjertet av Vestfold. Med sin vakre skjærgård, rike kulturliv og sentrale beliggenhet, er Tønsberg et attraktivt sted å bo. Kommunen har 57 000 innbyggere og er i stadig vekst. Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver med 4500 årsverk. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber med å løse viktige samfunnsoppgaver. Planverket i kommunen gir føringer for innovativt arbeid. Kommunen er en IA-virksomhet som legger vekt på samarbeide om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.