Skip to content

Saksbehandler/prosjektleder plan – Øksnes kommune

 • by

Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen

Samfunnsmessige endringer i demografi, teknologi, digitalisering, økonomi og nye kommunale oppgaver skaper nye muligheter og utfordringer for norske kommuner. Øksnes kommune vil være med å prege denne utviklingen, både for vår egen kommune og for regionen. Vi er aktive i å søke ny kunnskap, og vi er aktive i å dyrke nærhet til innbyggere, næringsliv og andre som vil samarbeide om innovasjon og utvikling.

Øksnes kommune har et overordnet mål om å ha 5000 innbyggere i 2030. I tillegg skal vi tilrettelegge forflere arbeidsplasser og et godt tilbud til vår befolkning uansett alder og livssituasjon. Samtidig skal vi ta Øksnes inn i fremtiden med oppdatert planverk og en godt rustet og fremoverlent organisasjon.

For å nå dette målet må kommunen utvikle egen organisasjon og sørge for å ha et oppdatert planverk. I tillegg må vi tenke nytt i fht hvordan vi i fremtiden fortsatt skal levere gode og effektive tjenester til beste for våre innbyggere.

Øksnes kommune skal gjennom en 2-årig saksbehandler/prosjektstilling styrke kapasiteten til plan, prosjekt og utviklingsarbeid.

Dette gjør vi ved å tilsette en saksbehandler/prosjektleder i en 2-årig stilling på 100%.

Stillingen vil være underlagt forvaltningsavdelingen – Teknisk sektor.

Arbeidsoppgaver

Planarbeid av blant annet

 • Infrastruktur plan Nyksund og opplandet 
 • Klima og energiplan 
 • Oppfølging hjertesone Alsvåg skole 
 • Sentrumsplan, Myre- Sommarøya (i samarbeid med arealplanlegger og eksterne rådgivere)

Prosjektledelse av blant annet

 • E-byggesak 
 • Digitale gravemeldinger 
 • Grave instruks  
 • Massehåndtering – gravemasser 
 • Tilrettelegging for boligutbygging
 • Miljøfyrtårn/Iso 14001 

Noe saksbehandling innen for forvaltningsområdet

Kvalifikasjoner
 • Vi ønsker personer med kreativitet, gjennomføringsevne og evne til å tilegne seg kompetanse raskt.
 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra offentlig sektor og kommunalt utviklingsarbeid, vil være enfordel.
 • Erfaring med prosjektarbeid, utredningsarbeid og planarbeid.
Personlige egenskaper
 • Du må være kontaktskapende
 • Kunne arbeide selvstendig og sammen med andre.
 • Kreativ, fremtidsrettet og innovativ.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i en digital tid, muntlig og skriftlig
 • God arbeidskapasitet og evne til å levere innenfor avtalt tid
Vi tilbyr

Variert arbeid i positivt miljø.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Søkere bes oppgi referanser fra de to siste arbeidsforholdene.
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli
offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Kontaktinformasjon

Bengt Stian Nilsen, Kommunalsjef, 95170945, bengtstian.nilsen@oksnes.kommune.no

Arbeidssted

Storgata 27
8430 Myre

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Øksnes kommune

Referansenr.:4557128072
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 26.09.2022

Søk stillingen her!