Skip to content

Fagleder regnskap – Lødingen kommune

 • by
 • Som fagleder vil du ha overordnet ansvar for kommuneregnskapet. Kommunen har mange ulike oppgaver og stor variasjon i regnskapsmessige problemstillinger, og faglederen vil også være en viktig bidragsyter til å følge opp og videreutvikle kommunens økonomiske internkontroll.
 • Sentrale arbeidsoppgaver: 

  – Lede og organisere arbeidet på regnskapsområdet.
  – Løpende oppfølging, avstemming og kontroll av kommuneregnskapet, med særskilt fokus på balansen. 
  – Regnskapsanalyser. 
  – Bistå avdelingene gjennom veiledning, opplæring og informasjon.
  – Utvikling av systemer og rutiner innenfor fagfeltet.
  – Kvalitetssikring av prosesser.
  – Ansvarlig for avleggelse av årsregnskapet for Lødingen kommune, Lødingen Havn KF samt Lødingen Sokn.
 • Andre viktige områder:

  – Videreutvikling av regnskapet, samarbeid og samhandling i avdelingen og i organisasjonen for øvrig.
  – Økonomisk internkontroll.
  – Anleggsregister.
  – Mva og mva kompensasjon.
  – Kostra ansvarlig i kommunen.
  – Selvkostberegninger. 
  – Superbruker regnskap.
  – Bistå med utvikling av systemer og metoder for økonomistyring. 
  – Andre oppgaver som naturlig hører inn under fagleder regnskap.
 • Kvalifikasjoner: 

  – Høyere utdannelse innen økonomifag. Lang og dokumentert realkompetanse kan veie opp for manglende utdanningskrav.
  – God kjennskap til kommunalt regnskap.
  – Kunnskap om økonomi og regnskapssystemer. Lødingen kommune bruker Visma Enterprise som regnskapssystem.
  – God IKT kompetanse.
  – Erfaring fra kommunal virksomhet er ønskelig, men vi oppfordrer også nyutdannede kandidater til å søke.
 • Det er og ønskelig at du har:

  – Erfaring i bruk av Visma Enterprise
 • Personlige egenskaper:

  – Fleksibel og serviceinnstilt.
  – Selvstendig og initiativrik.
  – Analytisk, nøyaktig og effektiv.
 • Vi tilbyr:

  – Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
  – Variert arbeid i et positivt miljø.
  – Gode faglige utviklingsmuligheter.
  – Lønn etter avtale.
  – Fleksitid.
  – Tilsetning på vanlige vilkår.
  – Gode pensjons, låne og forsikringsordninger i KLP
  – Tiltredelse etter nærmere avtale.

Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, nasjonal og etnisk bakgrunn.

Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønsker om unntak fra dette vurderes i hvert enkelt tilfelle basert på Offentleglova. Organisasjonsmessige endringer over tid må påregnes.

Søknadsfrist: 18.09.2022

Søk stillingen her!