Skip to content

Økonomikonsulent til Smøla kommune

 • by

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som økonomikonsulent. Stillingen er en del av økonomiavdeligen i kommunen. Avdelingen har 5 ansatte hvorav tre har sitt hovedarbeidsområde innen økonomi og to innen lønn.
Økonomiavdelingen er en støttefunksjon og har hovedtyngden av sine arbeidsoppgaver innenfor egen organisasjon. Arbeidsfordelingen mellom stillingene er fleksibel, og hvilke ansvarsområder som skal tillegges den ledige stillingen vurderes som en del av ansettelsesprosessen.

Arbeids- og ansvarsoppgaver innen økonomiavdelingen samlet er:

 • regnskapsføring
 • budsjett og økonomiplan
 • fakturering og innkreving
 • finansforvaltning
 • eiendomsskatt
 • rapportering
 • lønn
 • rådgiving og opplæring til enhetene

Kompetansekrav

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant arbeidserfaring, gjerne fra kommune eller offentlig sektor
 • Personlig egnethet vektlegges

Søkere som ikke fyller kompetansekravet knyttet til utdanning vil også bli vurdert.

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Lønn etter avtale

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknadsfrist: 11.09.2022

Økonomiavdelingen har ansvarsområde innen økonomi, lønn og personal og har en viktig støttefunksjon i organisasjonen. Avdelingen har utstrakt kontakt med kommunedirektøren og kommunens enheter.