Skip to content

Avdelingsleder i legetjenesten – Lurøy kommune

 • by

Spennende lederstilling ledig!

Lurøy kommunes helse- og omsorgstjeneste har en desentralisert struktur med omsorgssentre og tjenester lokalisert i 5 av kretsene i kommunen. Lurøy legekontor, som en del av helsetjenesten består av 3 legehjemler og 5 helsesekretærer. De dekker 3 kretser med 4 legekontor. Vi er inne i en periode der vi utvikler og styrker legetjenesten. Vi har bla kjøpt inn nytt medisinsk utstyr og prøver ut alternative arbeidstidsordninger for leger (nordsjøturnus/pendlerstillinger). 

Som avdelingsleder skal du lede legetjenesten og bidra til utvikling i tråd med allerede igangsatte prosjekter. Du skal være pådriver for kvalitets- og utviklingsarbeid i legetjenesten, og i samarbeid med de andre tjenestene. Du vil også få være med på å påvirke og sette ditt preg på arbeidet. Her er det mange muligheter. Det vil være et tett samarbeid med kommuneoverlege og HSO-sjef og du vil være del av HSO-etatens lederteam. 

Er du ute etter en jobb med mange spennende og utfordrende oppgaver i en liten, men kompleks tjeneste vil vi gjerne høre fra deg. 

Du skal ha din faste arbeidsplass på Onøy, men noe reising mellom kretsene vil være aktuelt.

Arbeidsoppgaver
 • Sikre effektiv og forsvarlig drift av legekontorene, inkl. fakturaattestasjon og oversikt over regnskap og budsjett 
 • Rekruttere, i samarbeid med kommuneoverlegen, ved ledighet og drive personaloppfølging etter kommunens retningslinjer 
 • Overordna ansvar for HMS-arbeidet i enheten 
 • Drive veiledning og opplæring av helsesekretærer
 • Administrere vaktplaner 
 • Kunne betjene laboratoriet
 • Koordinere  og ha ansvar for innkjøp av medisinske forbruksvarer og medisinsk utstyr
Kvalifikasjoner
 • Aut. sykepleier, annen relevant  3-årig U/H utdanning kan vurderes 
 • Erfaring fra arbeid på legekontor er en fordel
 • God systemforståelse er nødvendig
 • Gode IT kunnskaper, ønskelig med kjennskap til journalsystem 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Kommunen bruker CGM, Visma, Webcruiter og ESA som journal/fag/saks-arkiv system. Kjennskap til dem er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som gjerne allerede er kjent med arbeidsoppgaver på et legekontor. Hvis ikke kan vi gi deg opplæring. Du er strukturert og får fort oversikt. Du har interesse for å holde orden, og har gode system for oppfølging av utstyr og ansatte. Du er fleksibel, løsningsorientert, går foran, tør å ta ansvar og får gjennomført de beslutninger som er tatt. Du beholder roen når det er travelt og bidrar til at medarbeiderne håndterer sine arbeidsoppgaver og forstår at de er viktige for helheten. Du har gode leder- og samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, hovedtariffavtale og kommunalt regelverk
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for leiebolig
 • Full barnehage og SFO-dekning
 • Tiltredelse etter avtale
 • En utviklingsorientert tjeneste 
Kontaktinformasjon

Anne-Brit Greff, Helse, sosial og omsorgssjef , 48244703, anne-brit.greff@luroy.kommune.no

Arbeidssted

Onøyveien 14
8766 Lurøy

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Lurøy kommune

Referansenr.:4550352564
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.09.2022

Søk stillingen her!