Skip to content

Rådgiver med kompetanse innen fagområde forurensning – Holmestrand kommune

 • by

Om arbeidsgiveren

Holmestrand kommune søker etter en engasjert rådgiver (100% fast stilling) med kompetanse innen fagområde forurensning. Arbeidsoppgaven vil være varierte og by på faglige utfordringer og utvikling. 

Stillingen rapporterer til Virksomhetsleder Vann, avløp og renovasjon og arbeidssted er for tiden Sande administrasjonsbygg.

Kommunens Virksomhet Vann, avløp og renovasjon (VAR) ligger under Programområdet Samfunn, Teknikk og Miljø. VAR har 28 årsverk.

Arbeidsoppgaver 

 • Ivareta kommunens rolle som forurensningsmyndighet
 • Bidra i utarbeidelse av miljøstrategier og risikovurderinger for kommunen
 • Gi råd knyttet til miljøkrav og oppfylling av regelverk
 • Oppfølging av hendelser med forurensning
 • Oppfølging av tilsynskontorets arbeid med private avløpsanlegg og tilkoblinger til kommunalt avløp
 • Oppgaver knyttet til myndighetskrav som gjelder kommunens avløpsanlegg
 • Strategi for å møte krav om Nitrogenfjerning
 • Saksbehandling og veiledning i miljø-, påslipp og utslippssaker
 • Stillingen vil også kunne tillegges andre oppgaver innen ansvarsområdet

 Kvalifikasjonskrav

 • Relevant miljøfaglig utdanning eller annen relevant utdanning på bachelornivå
 • God forståelse av myndighetsrollen
 • Erfaring fra saksbehandling innen offentlig forvaltning er en fordel
 • Gode fremstillings- og formidlingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • God digitale kompetanse
 • Førerkort kl. B

 Personlige egenskaper

 • Miljøfaglig interesse
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og effektiv med god gjennomføringsevne
 • Ansvarsbevisst og nøyaktig
 • Utadvendt og med pågangsmot
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

 • Sentral rolle i kommunens myndighetsutøvelse
 • Interessante utfordringer med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Arbeidsmiljø med stor takhøyde og stort engasjement
 • Fleksitidsordning
 • Lønn i henhold til avtale
 • Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknadsfrist: 25.09.2022

Kontaktperson:
Virksomhetsleder Matthias Krügersson
Telefon: 40804021
Epost: mattias.krugersson@holmestrand.kommune.no

Bilder fra Holmestrand kommune:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-30-1024x668.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-31-1024x768.png

Holmestrand kommune har ca. 26 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover. Holmestrand kommune er en næringsoffensiv kommune og i sterk vekst med økende innbyggertall. Holmestrand kommune er porten til Vestfold, og er et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet.