Skip to content

Kommunepsykolog til Gamvik kommune

 • by
Om stillingen

Gamvik kommune lyser ut stilling som kommunepsykolog i 100% fast stilling. Stillingen er organisert i kommunens Helse- og omsorgsenhet, kontorsted sammen med psykiatritjenesten. 

Kommunen satser på forebygging og kvalitet i tjenesten. I stillingen inngår det varierende arbeidsoppgaver som klinisk behandling, forbygging og tverrfaglig sammarbeid mot barn og voksne i kommunen.

Psykiatritjenesten er under opptrapping så du vil være med på å forme dine arbeidsoppgaver i tråd med kommunens plan for stillingen.  Kommunepsykolog vil jobbe tett med deler av kommunens rus-og psykiatritjeneste, legetjenesten, helsesykepleier og andre naturlige samarbeidspartnere. 

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver
 • Forebyggende arbeid rettet mot spesielt barn og unge
 • klinisk/terapautisk arbeid med brukere
 • Behandling av lettere til moderate psykiske og atferdsmessige vansker samt med rus problematikk
 • Være kommunenes hovedressurs innen arbeidet med psykisk helse
 • Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Undervisning om barns psykiske helse og veiledning av personell som arbeider i barnehage, skole og helsetjenesten
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Bidra inn til kommunens deltakelse av D- FACT- team
Ønskede kvalifikasjoner 
 • Offentlig godkjenning/autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra primær- eller spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Interesse for fagutvikling
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, med god framstillingsevne
 • Vi oppfordrer også sisteårsstudenter til å søke stillingen
 • Attest norsk språk B1-B2, gjelder for søkere utenfor norden
Personlige egenskaper
 • Ha evne til å arbeide selvstendig og systematisk samt kunne skriftligjøre sitt arbeid
 • Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vaskelige livsitusjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr
 • Spennende stilling der du får bidra til å videreutvikle tjenestetilbudet til målgruppen
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Lønn i tråd med tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Delvis dekning av flytteutgifter i henhold til eget reglement
 • Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Dekning av reiseutgifter etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Gamvik kommune omfattes av tiltaksområde i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.
Vil du vite mer?

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Helse og omsorgsleder Unni Mari Lindstrøm e-post: unni.mari.lindstrom@gamvik.kommune.no mob: 952 01 152

Søknadsfrist: 02.10.2022

Øvrige opplysninger

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.