Skip to content

Avdelingsleder geodata – Nesodden kommune

 • by

Nesodden kommune har ledig stilling som avdelingsleder for geodata. Geodataavdelingen har 7 ansatte og er en del av virksomhet for Plan, bygg og geodata.

Geodata har ansvar for oppmåling av eiendomsgrenser, saksbehandling etter matrikkelloven, tildeling av adresser, vedtak av adressenavn etter stedsnavnloven, saksbehandling etter eierseksjonsloven, og behandling av egenerklæringer om konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og geodata har ansvar for matrikkelføring av eiendom, adresser, bygninger, og opplysninger om konsesjon. Videre har avdelingen ansvaret for å sørge for at kommunen har et oppdatert offentlig kartgrunnlag gjennom kartleggingsprosjekter, ajourhold av FKB, plandata og temadata, samt for drift av kommunens kartløsning og å tilrettelegge for bruk av kart og Det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Geodata bistår med analyser og temadata i forbindelse med KOSTRA-rapportering, eiendomsskatt, rullering av kommuneplanen, reguleringsplanarbeid mv, og samarbeider tett med andre avdelinger og virksomheter i kommunen som byggesak, plan, infrastruktur og vannmiljø, eiendom og kommuneadvokaten.

Nesodden kommune er en del av geodatasamarbeidet i Follo som samarbeider om kartleggingsprosjekter og faglige problemstillinger, og avdelingsleder er med i nettverksgruppen. 

Arbeidsoppgaver
 • Personalansvar for 6 ansatte
 • Budsjettansvar for 3 ansvarsområder; Oppmåling (selvkost), Eierseksjonering (selvkost) og Kart og adresseforvaltning (ikke selvkost). Månedlig økonomirapportering, attestering av fakturaer mv.
 • Fagansvar for saksbehandling etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, stedsnavnloven og behandling av egenerklæringer om konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven
 • Veiledning og rådgivning innen fagområdet til innbyggere, søkere og internt i kommunen
 • Rådgivning og samarbeid med kommuneadvokaten i forbindelse med jordskiftesaker
 • Kontakt og oppfølging mot Kartverket, Geovekst, Norge digitalt og ulike leverandører i forbindelse med kartleggingsprosjekter, ajourhold av kartdata, drift av kommunens kartløsninger, og salg av kartdata og eiendomsinformasjon
 • Arbeid med rutiner, maler og sjekklister

Kommunen benytter følgende programvare:
Agresso Web, Framsikt, GAT, Webcruiter, Office 365, GISLINE, Origo Innsyn, ArcGIS Online, ArcGIS Pro, Websak Basis + Acos Eiendom

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på masternivå innen geomatikk, eiendomsfag eller annen relevant fagkombinasjon. Lang arbeidserfaring på fagområdet kan kompensere for manglende utdannelse
 • Arbeidserfaring innen fagområdet
 • Ledererfaring er ønskelig
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • Kjennskap til økonomi/budsjett/selvkost
 • God juridisk forståelse og kompetanse på forvaltningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven, plan- og bygningsloven, stedsnavnloven mv.
 • God kompetanse på eiendomshistorie, rettigheter i fast eiendom og tinglysing
 • God kompetanse på kart og GIS-systemer
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Engasjement for fagområdet og interesse for utvikling av kart og digitale tjenester
 • Fokus på kvalitetsheving og digitalisering
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • Høy arbeidskapasitet
 • Allsidig
 • Gode samarbeidsevner
 • Relasjonsbyggende
 • Engasjert og initiativrik
Vi tilbyr
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Ulykkesforsikring, også i fritiden
 • Bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale


Kommer du fra Oslo?
Nesodden er en halvøy i Oslofjorden, og mange av våre ansatte pendler fra Oslo. Nesoddbåten går fra Aker brygge og har avganger hvert 20. minutt i rushtiden. Bussene korresponderer med båten, og tar deg fra Nesoddtangen brygge til kommunesenteret på 5 minutter.

Kontaktinformasjon

Grethe Marie Hagbø, Virksomhetsleder, 91807347, grethe.hagbo@nesodden.kommune.no
Henriette L Torvund, +47 924 24 129, henriette.torvund@nesodden.kommune.no

Søknadsfrist: 25.09.2022

Søk stillingen her!

Nesodden er en attraktiv kommune i vekst som nå satser sterkere på samfunns- og næringsutvikling. Kommunen ligger vakkert til i Follo med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden og har i underkant av 20 000 innbyggere. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender og et rikt kulturliv. For å lykkes i en organisasjon i stadig endring kreves det dyktige ledere og medarbeidere. Nesodden kommune er en god og inspirerende arbeidsplass hvor vi leverer gode tjenester til innbyggerne.

Sammen skaper vi det gode livet!
Til Nesodden kommunes hjemmeside